Pokyny pro odběr krve na cytogenetickou analýzu pro pracoviště Brno

Pro vyšetření CAPL se využívá pouze sterilní heparinizovaná venózní krev! Dodané sklo (sterilní) z laboratoře s obsahem 0,1 ml heparinu uchovávat do doby odběru v chladničce (ne mrazničce)!
Venózní krev se odebírá běžným způsobem z loketní jamky – odběr se provádí sterilně, v množství cca 2 ml.

 • Krev odebraná vakuovými odběrovými soupravami s heparinem se ihned několikerým převrácením promíchá s heparinem.
 • Odebraná krev suchou stříkačkou se sterilně přenese do penicilinek (sterilní sklo s heparinem) a krouživým pohybem promíchá.
 • Vzorek krve se označí příjmením a jménem pacienta, jeho rodným číslem shodně s průvodkou pro cytogenetické vyšetření.
 • Odebraná krev se nechá stát 30 minut při pokojové teplotě a pak se uloží do chladničky při teplotě 4 – 10 °C do doby transportu.
 • Vyplní se průvodka pro cytogenetické vyšetření a žádanka ke každému vzorku.
 • Vzorky se převáží v termoboxu bez mrazících vložek. Krev nesmí nikdy zmrznout!
 • Vzorky musí být doručeny do laboratoře buď v pondělí nebo v úterý do 9,00 hodin, případně dle telefonické domluvy.

Žádanka musí obsahovat :

 • jméno a příjmení pacienta (klienta)
 • číslo pojištěnce
 • kód pojišťovny pojištěnce
 • kód základní diagnózy dle MKN -10 podle platné metodiky pořizování a předávání dokladů VZP
 • požadovaná vyšetření – čitelně a srozumitelně slovně vypsána
 • identifikace objednatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje: ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost, adresu, kontakt – telefon)

„Průvodka na cytogenetické vyšetření“: vyplnit důsledně všechny kolonky (u dětí uvést věk, pohlaví, stručně zdrav. stav, RA – stručně rodinnou anamnézu), podpis odebírajícího a čas odběru.
Neodebírat pracovníky, u kterých probíhá onemocnění s teplotou nebo berou antibiotika. 
U pacientů, u kterých není vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je nutné přiložit objednávku nebo dohodnout s laboratoří způsob úhrady.

Adresa pracoviště: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Laboratoř genetické toxikologie (1. poschodí)
Gorkého 6
602 00 BRNO

tel.: 541 421 230
e-mail: karel.koudela@zuova.cz