Listeria monocytogenes

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Listeria monocytogenes
Ag O-I,II
AGLU srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně 14 dnů titr < 160 OV 596 200 247
225
Listeria monocytogenes
Ag O-V
AGLU srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně 14 dnů titr < 160 OV 596 200 247
225