Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Laboratorní příručka Centra klinických laboratoří (CKL) Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě obsahuje nabídku služeb laboratorního vyšetření a diagnostiky v oblasti bakteriologie a mykologie, virologie, parazitologie a lékařské zoologie, cytogenetiky, alergologie a klinické imunologie včetně vyšetřování a odběrů vzorků ze zdravotnického prostředí. Nově je zřízeno oddělení klinické biochemie. Součástí CKL je antibiotické středisko poskytující konzultační a konziliární činnost.

Poskytujeme široké spektrum vyšetření, laboratoře využívají nejmodernější dostupné technologie, provádíme i ojedinělé a náročné laboratorní metody. Pro práci s vysoce rizikovými patogeny jsme vybaveni BSL-3 laboratoří. Výroba vlastních kultivačních půd umožňuje naši rychlou a pružnou reakci na nejnovější trendy a potřeby v mikrobiologii. Zabýváme se stanovením účinnosti dezinfekčních prostředků dle platných norem a detekcí mykobakterií ve vodách.

Erudovaní odborníci našich laboratoří zajišťují činnost několika národních referenčních laboratoří (NRL). Pracovní náplň NRL je podrobněji popsána na webových stránkách Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Národní referenční laboratoře (zuova.cz).

NRL pro arboviry arboviry se zabývá diagnostikou arbovirových nákaz, včetně importovaných exotických, provádí rovněž komplexní diagnostiku hantavirových infekcí. Využívá přitom metod přímé i nepřímé diagnostiky. Vedoucí NRL je členem mezinárodního týmu expertů v rámci EVD-LabNet pod záštitou ECDC.

NRL pro urogenitální trichomonózu se podílí na zkvalitňování a standardizaci diagnostiky Trichomonas vaginalis (TV) a testování transportních/kultivačních půd pro TV.

NRL pro mykologickou diagnostiku zajišťuje identifikaci a přímou a nepřímou diagnostiku mykotických infekcí a importovaných endemických mykóz. Provádí také konfirmace rodové a druhové identifikace nálezů z klinického materiálu.

NRL pro papillomaviry a polyomaviry provádí průkaz DNA HPV ve vzorcích výtěrů z cervixu i z bioptického materiálu a dalšího netypického biologického materiálu. Provádí také průkaz DNA BKV v krvi a moči a DNA JCV v likvoru.

NRL pro legionely, laboratoře molekulární biologie CKL zajišťují pro NRL diagnostiku na molekulární úrovni, a to jak klinických, tak environmentálních vzorků.

Od roku 2006 jsme akreditovaným pracovištěm jako Zdravotnická laboratoř č. 8014, akreditovaná podle normy ČSN EN ISO 15189 a jako  Zkušební laboratoř č. 1554, akreditovaná podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Laboratoř pro přípravu imunomodulátorů je registrovaným pracovištěm kontrolovaným SÚKL.

Věříme, že Laboratorní příručka Vám poskytne potřebné informace pro Vaši každodenní práci.

V Ostravě 14. 6. 2024 za kolektiv autorů

Mgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
vedoucí Centra klinických laboratoří