Žádanky

Centrum klinických laboratoří (CKL) používá podle typu požadovaného vyšetření následující žádanky o vyšetření. Jsou zveřejněny na internetových stránkách Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě http://www.zuova.cz.

Žádanky klinické laboratoře

Pracoviště 1 – Ostrava

Pracoviště 2 – Brno

Požadované informace v žádankách o laboratorní vyšetření klinického materiálu jsou:

 • totožnost pacienta:
  jméno a příjmení pacienta
  číslo pojištěnce (rodné číslo pacienta, číslo pojistky u cizinců)
  datum narození
  pohlaví pacienta
  kód pojišťovny pojištěnce
  umístění pacienta
  bydliště pacienta, kontakty na pacienta
 • identifikace objednatele:
  podpis a razítko, které musí obsahovat údaje: ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost
  kontakt na objednavatele (telefon, místo pro zaslání zprávy)
 • druh primárního vzorku (materiál)*
 • anatomické místo původu tam, kde to má význam
 • požadovaná laboratorní vyšetření (vázaná k dodanému vzorku)
 • klinicky relevantní informace o pacientovi nutné pro volbu vhodných vyšetřovacích metod a interpretaci výsledku vyšetření:
  cílená diagnóza (základní a další diagnózy pacienta)
  případná terapie (léčba ATB, AT, ATM)*
 • datum (a čas, kde je to vhodné) odběru vzorku
  identifikace osoby provádějící odběr (podpis)*

* s výjimkou vyšetření CAPL

Identifikace novorozence

Na žádance o vyšetření novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo a pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení. V laboratorním informačním systému se zapisuje náhradní RČ generované z data narození (čísla za lomítkem se neuvádí), pod kterým jsou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla jsou výsledky uložené pod tímto náhradním RČ navázány na platné rodné číslo. Nelze používat identifikační znaky matky.

Výjimka: screeningové vyšetření na syfilis (RPR,TP-PA) z pupečníkové krve – rodné číslo matky, ZP matky.

Žádanky zkušební laboratoře (ČSN EN ISO/IEC 17025)

Pracoviště 1 – Ostrava