Kontakty

Centrum klinických laboratoří  (CKL)
ML č. 8014
ZL č. 1554
vedoucí RNDr. Alena Kloudová
596 200 162
596 200 266
603 535 749
manažer kvality RNDr. Jana Pospíšilová 596 200 228
739 685 651
metrolog Mgr. Iveta Popelková 596 200 425
vedoucí laborantka Zuzana Lazarová 596 200 241
242
731 594 494

Konzultace antibiotické léčby – ATB středisko

NONSTOP telefon 731 749 345
Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. 603 535 751
MUDr. Hana Zelená, Ph.D. 606 738 322
MUDr. Michaela Cachová 605 298 448

Oddělení bakteriologie a mykologie

vedoucí Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. 596 200 317
603 535 751
vedoucí laborantka Lucie Lapčíková 596 200 179
344
724 303 842
Ostrava
laboratoř bakteriologie Mgr. Tereza Prokopová 596 200 425
146
338
laboratoř klinické mykologie Mgr. Radim Dobiáš. Ph.D. 596 200 357
239
laboratoř pro dg. mykobakterií Mgr. Vít Ulmann 596 200 220
144
laboratoř antibiotické středisko Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. 596 200 320
317
315
603 535 751
laboratoř nozokomiálních nákaz Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. 596 200 229
317
603 535 751
Příprava imunomodulátorů Ing. Iva Sárová 596 200 230
596 200 259
Brno
laboratoř bakteriologie Mgr. Jana Pánková 541 217 133

Oddělení imunologie a alergologie

Ostrava
vedoucí Mgr. Jan Martinek 596 200 224
602 194 040
vedoucí laborantka Karin Siekelová 596 200 238
225
Laboratoř humorální imunity Mgr. Jana Motlochová 596 200 240
225
Laboratoř buněčné imunity RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D. 596 200 269 
256
Ambulance imunologická a alergologická MUDr. Vítězslav Novák 596 200 157

Oddělení virologie

Ostrava
vedoucí MUDr. Hana Zelená, Ph.D. 596 200 310
vedoucí laborantka Dana Tomisová 596 200 312
316
genové sondy,
transmisní elektronová mikroskopie
MUDr. Hana Zelená, Ph.D. 596 200 334
311
virologická sérologie,
virologická diagnostika na tkáňových kulturách,
transmisní elektronová mikroskopie
PhDr. Ivana Vidličková 596 200 316
422
187
Mgr. Markéta Pomiklová 596 200 316
334
187
NRL pro arboviry MUDr. Hana Zelená, Ph.D. 596 200 334
311

Oddělení parazitologie a lékařské zoologie

 

Ostrava
vedoucí RNDr. Jana Doležílková 596 200 374
736 630 370
vedoucí laborantka Mgr. Eva Pavelková 596 200 326
sérologická laboratoř, laboratoř mikroskopie RNDr. Jana Doležílková
MVDr. Romana Mašková
Mgr. Danuše Vaňková
RNDr. Zdeněk Doležil
596 200 326
368
NRL pro urogenitální trichomonózu MVDr. Romana Mašková 596 200 385

Oddělení molekulární biologie

Ostrava
vedoucí Mgr. Jakub Mrázek 596 200 266
774 979 456
vedoucí laborantka Zuzana Lazarová 596 200 241
242
731 594 494

Oddělení genetické toxikologie

vedoucí RNDr. Karel Koudela, CSc. 541 421 230
734 526 909
Brno
laboratoř genetické toxikologie RNDr. Karel Koudela, CSc. 541 421 230

Oddělení mikrobiologické technologie

Ostrava
vedoucí Dana Sovová 596 200 268
251
260
vedoucí laborantka Sylva Mahdalová 596 200 222
268

Oddělení obchodní

vedoucí Ing. Pavel Jurčík 596 200 226
731 691 568

Svoz vzorků

Marcela Úlehlová marcela.ulehlova@zuova.cz 774 979 497
596 200 454