Kontakty

Centrum klinických laboratoří  (CKL)
ML č. 8014
ZL č. 1554
vedoucí MUDr. Hana Zelená, Ph.D. 596 200 310
596 200 334
606 738 322
manažer kvality Ing. Iva Sárová 596 200 230
603 288 806
metrolog Mgr. Iveta Popelková 596 200 313
vedoucí laborantka Zuzana Lazarová 596 200 241
242
731 594 494

Oddělení bakteriologie a mykologie

vedoucí Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. 596 200 317
603 535 751
vedoucí laborantka Lucie Lapčíková 596 200 179
344
724 303 842
Ostrava
laboratoř bakteriologie Mgr. Tereza Prokopová 596 200 425
146
338
laboratoř klinické mykologie Mgr. Radim Dobiáš. Ph.D. 596 200 357
239
NRL pro mykologickou diagnostiku Mgr. Radim Dobiáš. Ph.D. 596 200 357
239
laboratoř pro dg. mykobakterií Mgr. Vít Ulmann 596 200 220
144
laboratoř antibiotické středisko Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. 596 200 317
315
603 535 751
konzultace antibiotické léčby Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.
MUDr. Hana Zelená, Ph.D.
MUDr. Michaela Cachová
MUDr. Linda Stryjová
731 749 345
laboratoř infekcí spojených se zdravotní péčí Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. 596 200 229
317
603 535 751
příprava imunomodulátorů Ing. Iva Sárová 596 200 230
596 200 259
Brno
laboratoř bakteriologie Mgr. Jana Pánková 541 217 133

Oddělení imunologie a alergologie

Ostrava
vedoucí Mgr. Jan Martinek 596 200 224
602 194 040
vedoucí laborantka Karin Siekelová 596 200 238
225
laboratoř humorální imunity Mgr. Jana Motlochová 596 200 240
225
laboratoř buněčné imunity RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D. 596 200 269
256
ambulance imunologická a alergologická MUDr. Vítězslav Novák 596 200 157

Oddělení virologie

Ostrava
vedoucí MUDr. Hana Zelená, Ph.D. 596 200 310
vedoucí laborantka Dana Tomisová 596 200 312
316
genové sondy,
transmisní elektronová mikroskopie
MUDr. Hana Zelená, Ph.D. 596 200 334
311
virologická sérologie,
virologická diagnostika na tkáňových kulturách,
transmisní elektronová mikroskopie
PhDr. Ivana Vidličková 596 200 316
422
187
Mgr. Markéta Pomiklová 596 200 316
334
187
NRL pro arboviry MUDr. Hana Zelená, Ph.D. 596 200 334
311

Oddělení parazitologie a lékařské zoologie

 

Ostrava
vedoucí RNDr. Jana Doležílková 596 200 374
736 630 370
vedoucí laborantka Mgr. Eva Pavelková 596 200 326
sérologická laboratoř, laboratoř mikroskopie RNDr. Jana Doležílková
MVDr. Romana Mašková
Mgr. Danuše Vaňková
RNDr. Zdeněk Doležil
596 200 326
368
NRL pro urogenitální trichomonózu MVDr. Romana Mašková 596 200 385

Oddělení molekulární biologie

 

Ostrava
vedoucí Mgr. Jakub Mrázek 596 200 265
774 979 456
vedoucí laborantka Zuzana Lazarová 596 200 241
242
731 594 494
NRL pro papillomaviry a polyomaviry Mgr. Markéta Homolová 596 200 445
241
777 769 754

Oddělení genetické toxikologie

Brno
vedoucí RNDr. Karel Koudela, CSc. 541 421 230
734 526 909

Oddělení mikrobiologické technologie

 

Ostrava
vedoucí Dana Sovová 596 200 268
251
260
vedoucí laborantka Sylva Mahdalová 596 200 222
268
garant příjmu biologického materiálu Mgr. Veronika Tichá 596 200 339
608 411 467

Oddělení klinické biochemie

 

Ostrava
vedoucí Mgr. Jana Chlopčíková 596 200 428
vedoucí laborantka Iveta Lazengová 596 200 339
608 411 467

Oddělení obchodní

vedoucí Ing. Pavel Jurčík 596 200 226
731 691 568

Svoz vzorků

Marcela Ulehlová marcela.ulehlova@zuova.cz 774 979 497
596 200 454