Seznam změn

 

Datum Obsah změny provedl schválil
25.04.2022 Aktualizace seznamu SOP zkušební laboratoře ZL1554. RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
25.04.2022 Aktualizace pokynů k odběrům – QuantiFERON TB GOLD plus RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
24.01.2022 Nová žádanka pro stanovení dezinfekční účinnosti; nahrazuje žádanky o vyšetření virucidního účinku dezinfekčních prostředků, vyšetření mykobaktericidního, tuberkulocidního účinku dezinfekčního přípravku a vyšetření baktericidního, fungicidního, sporicidního účinku dezinfekčních prostředků RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
24.01.2022 Vložení informací o poskytování výroku o shodě do oblasti „Testování účinnosti biocidů“ RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
21.01.2022 Aktualizace informací pro podávání stížností RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
11.01.2022 Diagnostika virových nákaz

Herpetické viry

 • Heterofilní protilátky u infekční mononukleózy zrušena Paul-Bunnelova reakce, Ericsonova reakce
 • Hepatitidy – Hepatitidy A, B, E – úprava metod vyšetření, minimální doba odezvy
 • Diagnostika bakteriálních nákaz – Sérologická a molekulárně biologická vyšetření – Treponema pallidum – zrušeno vyšetření FTA

Imunologická a alergologická diagnostika

Humorální imunita:

 • Alergie: zrušeno vyšetření DAO, přidáno vyšetření (detekce celkové schopnosti degradace histaminu), ALEX, ISAC
 • Kvantifikace proteinů akutní fáze: vyšetření prealbuminu, orosomukoidu, alfa-2-makroglobulinu, transferinu, haptoglobinu, prokalcitoninu provádí smluvní laboratoř OKB FN Ostrava
 • Komplementový systém: přidáno vyšetření C5b-C9
 • Protilátky proti antigenům potravy: zrušeno vyšetření protilátek proti gliadinu IgA, IgG 

Autoprotilátky:

 • Autoimunita – screeningové testy: Protilátky proti tTG IgA, IgG – změna referenčního rozmezí
 • Autoprotilátky u systémových a revmatických onemocnění : Ab proti keratinu zrušeno. Přidáno vyšetření Typizace ENA/ANA (systémová sklerodermie), RNP blot, Mikroblot Array ANA 45, DFS-70, HMGCR
 • Autoprotilátky u autoimunitních onemocnění zažívacího traktu: Céliakie – protilátky proti tTG IgA, IgG – změna referenčního rozmezí
 • Autoprotilátky u systémových vaskulitid a autoimunitních onemocnění ledvin: vloženo vyšetření – Nefrologická mozaika
 • Autoprotilátky u autoimunitních onemocnění endokrinní soustavy: Diabetes 1. typu – změny v minimální době odezvy. Protilátky proti insulinu (IAA) doplněno „vyšetřeno ve smluvní laboratoři“.
 • Antifosfolipidový syndrom: Protilátky proti β2-glykoproteinu IgG, IgM – změna metody stanovení, referenčního rozmezí. Vloženo vyšetření – Protilátky proti β2-glykoproteinu doména 1G, Protilátky proti fosfatidyl serinu/ protrombinu IgG, IgM, Antifosfolipidový screening IgG, IgM

Buněčná imunita:

 • Funkční testy lymfocytů: vloženoSARS-CoV-2 IGRA test
RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
14.12.2021 Oprava referenčního rozmezí u rychlotestu Chemokin CXCL 13, odstranění metody ELISA Chemokin CXCL 13 RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
22.11.2021 Aktualizace odkazu na seznam SOP – oddělení SOP zdravotnické a zkušební laboratoře. RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
19.10.2021 V oblasti „Vyšetření – Diagnostika virových nákaz – Sérologická a molekulárně biologická vyšetření – Arboviry“ aktualizace minimální doby odezvy a referenčních rozmezí RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
19.10.2021 V oblasti „Vyšetření – Diagnostika virových nákaz – Sérologická a molekulárně biologická vyšetření – Respirační agens“ přidání vyšetření SARS-CoV-2 ELISA IgG, IgM, IgA a SARS-CoV-2 VNT“ RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
16.9.2021 V oblasti „Vyšetření“ aktualizována tabulka „Zkoušky prováděné v laboratořích CKL na základě vyžádání zákazníků podle platné legislativy“, doplnění nových informací o používaných normách při testování účinnosti biocidů RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
4.8.2021 Aktualizace žádanky-imunologie RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
15.7.2021 Změna příjmení manažerky kvality – RNDr. Jana Fránková nově Pospíšilová RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
28.1.2021 Nový formulář pro informovaný souhlas s molekulárně genetickým laboratorním vyšetřením RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
27.1.2021 Nová žádanka pro vyšetření mikrobicidního účinku dezinfekčních přípravků RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
15.1.2021 Aktualizace žádanek – virologie, parazitologie, imunologie, velká žádanka CKL RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.12.2020 Nový metrolog CKL – Mgr. Iveta Popelková RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
25.9.2020 Aktualizace žádanky – bakteriologie RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
17.9.2020 Zrušeno vyšetření Průkaz Ag S. agalactiae v moči, nahrazeno kultivačním vyšetřením RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
24.8.2020 Aktualizace seznamu SOP RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.7.2020 Nové položky v oblasti „Pokyny pro pacienty“, aktualizace „Politiky kvality“, doplnění pracovní doby pro sběrné místo FNO RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.6.2020 Aktualizace žádanek-SARS-CoV-2, chřipkové viry RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.5.2020 Aktualizace žádanky-mykologie RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
15.4.2020 Aktualizace žádanek-virologie, bakteriologie, T-Spot TB, Zika virus RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.3.2020 Aktualizace informací v „Úvodu“, aktualizace žádanky PCR virových hepatitid RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.11.2019 Nová vedoucí oddělení bakteriologie a mykologie – Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. RNDr. Fránková RNDr. Kloudová