Seznam změn

Datum Obsah změny provedl schválil
19.10.2021 V oblasti „Vyšetření – Diagnostika virových nákaz – Sérologická a molekulárně biologická vyšetření – Arboviry“ aktualizace minimální doby odezvy a referenčních rozmezí RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
19.10.2021 V oblasti „Vyšetření – Diagnostika virových nákaz – Sérologická a molekulárně biologická vyšetření – Respirační agens“ přidání vyšetření SARS-CoV-2 ELISA IgG, IgM, IgA a SARS-CoV-2 VNT“ RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
16.9.2021 V oblasti „Vyšetření“ aktualizována tabulka „Zkoušky prováděné v laboratořích CKL na základě vyžádání zákazníků podle platné legislativy“, doplnění nových informací o používaných normách při testování účinnosti biocidů RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
4.8.2021 Aktualizace žádanky-imunologie RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
15.7.2021 Změna příjmení manažerky kvality – RNDr. Jana Fránková nově Pospíšilová RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
28.1.2021 Nový formulář pro informovaný souhlas s molekulárně genetickým laboratorním vyšetřením RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
27.1.2021 Nová žádanka pro vyšetření mikrobicidního účinku dezinfekčních přípravků RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
15.1.2021 Aktualizace žádanek – virologie, parazitologie, imunologie, velká žádanka CKL RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.12.2020 Nový metrolog CKL – Mgr. Iveta Popelková RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
25.9.2020 Aktualizace žádanky – bakteriologie RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
17.9.2020 Zrušeno vyšetření Průkaz Ag S. agalactiae v moči, nahrazeno kultivačním vyšetřením RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
24.8.2020 Aktualizace seznamu SOP RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.7.2020 Nové položky v oblasti „Pokyny pro pacienty“, aktualizace „Politiky kvality“, doplnění pracovní doby pro sběrné místo FNO RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.6.2020 Aktualizace žádanek-SARS-CoV-2, chřipkové viry RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.5.2020 Aktualizace žádanky-mykologie RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
15.4.2020 Aktualizace žádanek-virologie, bakteriologie, T-Spot TB, Zika virus RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.3.2020 Aktualizace informací v „Úvodu“, aktualizace žádanky PCR virových hepatitid RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.11.2019 Nová vedoucí oddělení bakteriologie a mykologie – Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. RNDr. Fránková RNDr. Kloudová