Seznam změn

 

Datum Obsah změny provedl schválil
6.5.2024 Ing. Sárová MUDr. Zelená, Ph.D.
29.4.2024 Ing. Sárová MUDr. Zelená, Ph.D.
11.4.2024 Ing. Sárová MUDr. Zelená, Ph.D.
25.3.2024 Aktualizace morfologické a mikroskopické diagnostiky, přidána leptospira sp. kultivace, přidán imunoblot toxoplasma IgA, IgG, IgM, aktualizace doby odezvy u chlamydií Ing. Sárová RNDr. Kloudová
15.3.2024 Aktualizace pokynu pro odběr vzorků pro průkaz Bordetella pertussis/parapertussis Ing. Sárová RNDr. Kloudová
1.03.2024 Aktualizace úvodu, kontaktů, prohlášení o politice kvality CKL, pokynů pro odběr vzorků, vyšetření, odběrových souprav Ing. Sárová RNDr. Kloudová
15.02.2024 Aktualizace žádanek o vyšetření RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
1.02.2023 Aktualizace seznamu SOP zdravotnické laboratoře ML 8014 RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
1.02.2023 Aktualizace tabulky pro vyšetření na Treponema pallidum,
úprava doby odezvy u vyšetření protilátek proti Bordetella parapertussis IgG, IgA na 10 dnů.
RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
21.06.2022 Aktualizace tabulky pro vyšetření na Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
25.04.2022 Aktualizace seznamu SOP zkušební laboratoře ZL1554. RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
25.04.2022 Aktualizace pokynů k odběrům – QuantiFERON TB GOLD plus RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
24.01.2022 Nová žádanka pro stanovení dezinfekční účinnosti; nahrazuje žádanky o vyšetření virucidního účinku dezinfekčních prostředků, vyšetření mykobaktericidního, tuberkulocidního účinku dezinfekčního přípravku a vyšetření baktericidního, fungicidního, sporicidního účinku dezinfekčních prostředků RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
24.01.2022 Vložení informací o poskytování výroku o shodě do oblasti „Testování účinnosti biocidů“ RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
21.01.2022 Aktualizace informací pro podávání stížností RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
11.01.2022 Diagnostika virových nákaz

Herpetické viry

 • Heterofilní protilátky u infekční mononukleózy zrušena Paul-Bunnelova reakce, Ericsonova reakce
 • Hepatitidy – Hepatitidy A, B, E – úprava metod vyšetření, minimální doba odezvy
 • Diagnostika bakteriálních nákaz – Sérologická a molekulárně biologická vyšetření – Treponema pallidum – zrušeno vyšetření FTA

Imunologická a alergologická diagnostika

Humorální imunita:

 • Alergie: zrušeno vyšetření DAO, přidáno vyšetření (detekce celkové schopnosti degradace histaminu), ALEX, ISAC
 • Kvantifikace proteinů akutní fáze: vyšetření prealbuminu, orosomukoidu, alfa-2-makroglobulinu, transferinu, haptoglobinu, prokalcitoninu provádí smluvní laboratoř OKB FN Ostrava
 • Komplementový systém: přidáno vyšetření C5b-C9
 • Protilátky proti antigenům potravy: zrušeno vyšetření protilátek proti gliadinu IgA, IgG 

Autoprotilátky:

 • Autoimunita – screeningové testy: Protilátky proti tTG IgA, IgG – změna referenčního rozmezí
 • Autoprotilátky u systémových a revmatických onemocnění : Ab proti keratinu zrušeno. Přidáno vyšetření Typizace ENA/ANA (systémová sklerodermie), RNP blot, Mikroblot Array ANA 45, DFS-70, HMGCR
 • Autoprotilátky u autoimunitních onemocnění zažívacího traktu: Céliakie – protilátky proti tTG IgA, IgG – změna referenčního rozmezí
 • Autoprotilátky u systémových vaskulitid a autoimunitních onemocnění ledvin: vloženo vyšetření – Nefrologická mozaika
 • Autoprotilátky u autoimunitních onemocnění endokrinní soustavy: Diabetes 1. typu – změny v minimální době odezvy. Protilátky proti insulinu (IAA) doplněno „vyšetřeno ve smluvní laboratoři“.
 • Antifosfolipidový syndrom: Protilátky proti β2-glykoproteinu IgG, IgM – změna metody stanovení, referenčního rozmezí. Vloženo vyšetření – Protilátky proti β2-glykoproteinu doména 1G, Protilátky proti fosfatidyl serinu/ protrombinu IgG, IgM, Antifosfolipidový screening IgG, IgM

Buněčná imunita:

 • Funkční testy lymfocytů: vloženoSARS-CoV-2 IGRA test
RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
14.12.2021 Oprava referenčního rozmezí u rychlotestu Chemokin CXCL 13, odstranění metody ELISA Chemokin CXCL 13 RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
22.11.2021 Aktualizace odkazu na seznam SOP – oddělení SOP zdravotnické a zkušební laboratoře. RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
19.10.2021 V oblasti „Vyšetření – Diagnostika virových nákaz – Sérologická a molekulárně biologická vyšetření – Arboviry“ aktualizace minimální doby odezvy a referenčních rozmezí RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
19.10.2021 V oblasti „Vyšetření – Diagnostika virových nákaz – Sérologická a molekulárně biologická vyšetření – Respirační agens“ přidání vyšetření SARS-CoV-2 ELISA IgG, IgM, IgA a SARS-CoV-2 VNT“ RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
16.9.2021 V oblasti „Vyšetření“ aktualizována tabulka „Zkoušky prováděné v laboratořích CKL na základě vyžádání zákazníků podle platné legislativy“, doplnění nových informací o používaných normách při testování účinnosti biocidů RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
4.8.2021 Aktualizace žádanky-imunologie RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
15.7.2021 Změna příjmení manažerky kvality – RNDr. Jana Fránková nově Pospíšilová RNDr. Pospíšilová RNDr. Kloudová
28.1.2021 Nový formulář pro informovaný souhlas s molekulárně genetickým laboratorním vyšetřením RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
27.1.2021 Nová žádanka pro vyšetření mikrobicidního účinku dezinfekčních přípravků RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
15.1.2021 Aktualizace žádanek – virologie, parazitologie, imunologie, velká žádanka CKL RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.12.2020 Nový metrolog CKL – Mgr. Iveta Popelková RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
25.9.2020 Aktualizace žádanky – bakteriologie RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
17.9.2020 Zrušeno vyšetření Průkaz Ag S. agalactiae v moči, nahrazeno kultivačním vyšetřením RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
24.8.2020 Aktualizace seznamu SOP RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.7.2020 Nové položky v oblasti „Pokyny pro pacienty“, aktualizace „Politiky kvality“, doplnění pracovní doby pro sběrné místo FNO RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.6.2020 Aktualizace žádanek-SARS-CoV-2, chřipkové viry RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.5.2020 Aktualizace žádanky-mykologie RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
15.4.2020 Aktualizace žádanek-virologie, bakteriologie, T-Spot TB, Zika virus RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.3.2020 Aktualizace informací v „Úvodu“, aktualizace žádanky PCR virových hepatitid RNDr. Fránková RNDr. Kloudová
1.11.2019 Nová vedoucí oddělení bakteriologie a mykologie – Mgr. Eva Krejčí, Ph.D. RNDr. Fránková RNDr. Kloudová