Samoplátce

Fakturace vyšetření samoplátců je v souladu s aktuální verzí Ceníku služeb ZÚ Ostrava, kap. „Mikrobiologická, parazitologická a imunologická vyšetření samoplátců“.

Po ukončení vyšetření je vystavena faktura a spolu s výsledkem bez kalkulace je odeslána lékaři, který si vyšetření vyžádal. Při osobním odběru je předána pacientovi, který uhradí fakturu na pokladně a pověřená osoba do LIS zapíše iniciály, číslo OP, adresu a text, že faktura byla uhrazena osobně na pokladně. Výsledek je podepsána a opatřen razítkem.

Na podkladu pro fakturaci je uvedeno IČZ (IČP) lékaře, který vyšetření vyžádal, nebo jiného žadatele (soukromá firma aj.), adresa žadatele, datum přijetí vzorku, datum odeslání výsledku, jméno pacienta, rodné číslo (číslo pojištěnce), je-li uvedeno, typ vzorku, jednoznačné číslo dokladu (číslo žádanky), typ vyšetření, název laboratoře, IČO (DIČ), adresa, nákladové středisko laboratoře, která vyšetření provedla, provedené výkony, cena, datum vystavení faktury a razítko s podpisem garanta vyšetření.

Pověření přijmout částku za provedené vyšetření má pracovník ekonomického a obchodního centra v Ostravě nebo pověřený pracovník pracoviště v Brně, který předá peníze s příjmovým dokladem do pokladny.

Informaci o ceně vyšetření si můžete vyžádat před provedením odběru na tel. čísle 596 200 138 nebo 596 200 359. Seznam nabízených vyšetření Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je k dispozici na www.zuova.cz.