Odběrové soupravy

Speciální odběrové soupravy – krácená verze pro tisk

Odběrové soupravy pro odběr žilní krve

id:1 – Odběrová stříkačka na srážlivou krev (SARSTEDT)
id:2 – Odběrová stříkačka na nesrážlivou krev s EDTA (SARSTEDT)
id:3 – Odběrová stříkačka na nesrážlivou krev s heparinem (SARSTEDT)
id:4 – Odběrová zkumavka na nesrážlivou krev s heparinem (VACUTAINER)
id:5 – Odběrová zkumavka na nesrážlivou krev s heparinem (VACUETTE)
id:38 – Jehla na odběrovu stříkačku (SARSTEDT)
id:44 – Odběrová zkumavka na srážlivou krev

Odběrové soupravy pro virologická a molekulárně genetická vyšetření

Virologické odběrové transportní médium – pro izolaci (kultivaci) viru Plastová zkumavka se šroubovacím uzávěrem se 4 ml odběrového/transportního média. Médium obsahuje izotonický roztok solí, aminokyseliny, bovinní sérový albumin, antibiotika, pufr a indikátor pH – má růžovou barvu. Skladovat ve zmrazeném stavu. V mrazicím prostoru chladničky, lépe v mrazničce při teplotě –15°C a nižší, vydrží nejméně 1 rok. Před použitím roztavit a jemným protřepáním homogenizovat.
id:8 – Virologické odběrové transportní médium pro odběr moči – na záchyt cytomegaloviru. Plastová zkumavka se šroubovacím uzávěrem s 0,4 ml 10x koncentrovaného média červeno-fialové barvy a s vyznačenou ryskou pro doplnění močí na objem 4 ml. Médium obsahuje antibiotika, inaktivované prekolostrální telecí sérum, TRIS-HCl pufr a indikátor pH. Skladovat ve zmrazeném stavu. V mrazicím prostoru chladničky, lépe v mrazničce při teplotě –15°C a nižší, vydrží nejméně 1 rok. Před použitím roztavit a jemným protřepáním homogenizovat.
id:9 – Odběrová souprava pro vyšetření genovou sondou DNAPAP Cervical Sampler s použítím tamponu FLOCKED SWABS Souprava DNAPAP Cervical Sampler s použitím tamponu FLOCKED SWABS na odběr a transport materiálu z mužské uretry nebo z konjunktivy pro diagnostiku Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae. Souprava obsahuje 1 zkumavku z umělé hmoty s 1 ml bezbarvého transportního média obsahujícího konzervační látky a protektiva, (1 cervikální tampon – nepoužívat), 1 tampon FLOCKED SWABS – použít k výtěru. Skladovat při pokojové teplotě až do konce vyznačené expirační doby (asi 1 rok).
id:10 – Odběrová souprava pro vyšetření genovou sondou DNA PAP Cervical Sampler Souprava DNA PAP Cervical Sampler na odběr a transport materiálu z cervixu pro diagnostiku papillomavirů (HPV), Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae – s cervikálním kartáčem. Souprava není určena pro gravidní! Souprava obsahuje 1 cervikální kartáček a 1 zkumavku z umělé hmoty s 1 ml bezbarvého transportního média obsahujícího konzervační látky a protektiva. (Tampon na odstranění přebytečného hlenu z cervixu před odběrem není v soupravě obsažen). Skladovat při pokojové teplotě až do konce vyznačené expirační doby (asi 1 rok). Souprava DNA PAP Cervical Sampler na odběr a transport materiálu z cervixu pro diagnostiku papillomavirů (HPV), Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae, pro těhotné – s dakronovými tampony. Souprava může být použita u gravidních, pokud nebude použit cervikální kartáček. Odběr provést dakronovým tamponem. Zkumavka z umělé hmoty s 1 ml bezbarvého transportního média obsahujícího konzervační látky a protektiva. Skladovat při pokojové teplotě až do konce vyznačené expirační doby (asi 1 rok).
id:11 – Tampon na stěr z puchýřků a kožních lézí (pro kultivaci virů i PCR) – stěr/výtěr 1 Sterilní dakronový tampon (Copan). Odběrová souprava obsahuje sterilní dakronový tampon na plastové tyčince uzavřený v transportním plastovém obalu – zkumavce. Tampon je vhodný pro odběr materiálu na kultivaci virů – izolační pokus: suchý tampon s odebraným materiálem deponovat do zkumavky s virologickým odběrovým/transportním médiem. Dakronový tampon je vhodný i pro odběr materiálu na PCR: suchý tampon s odebraným materiálem deponovat přednostně do prázdné zkumavky – lze použít transportní obal tamponu.
id:12 – Tampon na výtěr z nosohltanu, uretry aj. pro vyšetření PCR – stěr/výtěr 2
id:43 – Odběrová souprava QuantiFERON

Odběrové soupravy pro bakteriologická vyšetření – pro tekutý materiál

id:13 – Zkumavka sterilní 10 ml tekutý materiál – moč, likvor aj., případně kožní materiál
id:15 – Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem – sputovka sputum, výpotek, punktát, BAL, příp. jiné tekuté materiály Upozornění – pro vyšetření na přítomnost mykobakterií – TBC používejte pouze matnou zkumavku, ostatní zkumavky praskají při centrifugaci!
id:16 – Kontejner sterilní 120 ml (TBC) moč, výpotek, punktáty většího objemu

Ostatní odběrové soupravy pro bakteriologická vyšetření

 

 

id:20 – Soupravy pro odběr stolice na průkaz toxinů A/B Cl. difficile Parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem – sputovka
id:22 – Odběrové transportní médium pro stěr z uretry na stanovení biochemické aktivity mykoplasmat a stanovení citlivosti k antibiotikům soupravou Mycoplasma IST 3
Hemokultivační lahvička Systém Bact/ALERT: pediatrická PF Plus
Hemokultivační lahvička Systém Bact/ALERT: pro aerobní kultivaci FA Plus
Hemokultivační lahvička Systém Bact/ALERT: pro anaerobní kultivaci FN Plus

Odběrové soupravy pro bakteriologická vyšetření – pro stěry

 

id:17 – Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince krk, nos, rána, stolice na bakteriologické vyšetření, oko, pochva apod.
id:18 – Transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem s malým průměrem smotku vaty na hliníkové tyčince uretra, ucho, výtěr z nosohltanu pro průkaz pertuse apod.

Odběrové soupravy pro parazitologická vyšetření

id:25 – Zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem pro odběr stolice, moče, sputa, červů nebo jejich částí
id:26 – Parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou pro odběr stolice
id:27 – Podložní sklo s nalepenou lepící páskou pro perianální otisk (nutno pečlivě přitisknout na kožní řasy kolem análního otvoru)

pásku nepřelepovat identifikačním štítkem!

id:28 – Odběrová souprava (půda + tampon) pro kultivaci Trichomonas vaginalis (plastová zkumavka) Před odběrem vyjmeme z lednice a necháme nejméně 1 hodinu temperovat na pokojovou teplotu