Nesrážlivá krev

Odběrová souprava:
komerční odběrová souprava pro nesrážlivou krev EDTA
komerční odběrová souprava pro nesrážlivou krev CITRÁT
komerční odběrová souprava pro nesrážlivou krev HEPARIN
komerční odběrová souprava pro test QuantiFERON – TB Gold = tři speciální odběrové zkumavky: TB-specifické antigeny (červené víčko), Nil kontrola (šedé víčko), Mitogen kontrola (fialové víčko)

Upozornění: Je nutno dodržovat volbu antikoagulačního činidla a jeho koncentrace podle metody, pro kterou má být krev použita! Heparinizovanou krev nelze vyšetřit metodou PCR! Pro vyšetření CAPL nelze použít jinou krev než heparinizovanou!

Nesrážlivá krev na izolační pokus – virologické vyšetření

Odebírá se do sterilních zkumavek s citrátem nebo heparinem v objemu 2 až 3 ml, nebo do komerčních souprav. Transport do laboratoře při 2 – 8 °C do 24 hod. Nemrazit!

Průkaz mykobakterií

Venózní krev je možno vyšetřit rovněž metodou PCR na přítomnost mykobakterií Mycobacterium tuberculosis komplexu. Odebírá se nesrážlivá krev jako samostatný odběr do krevních zkumavek, do nichž je jako antikoagulant přidán citrát sodný nebo EDTA! Adekvátní množství krve je 10 ml u dospělých a 6 ml krve u dětí. U odběru krve určeného na PCR vyšetření je automatiky provedeno také mikroskopické vyšetření a krev je zpracována pro klasickou i metabolickou kultivaci. Molekulárně biologické vyšetření vzhledem k nízké citlivosti a časté inhibici reakce u vzorků krve je účelné pouze v případech závažných stavů (sepse, miliární rozsev TBC, meningitida, HIV+ pacienti).

Pro test QuantiFERON – TB Gold se provádí odběr krve na klinickém pracovišti jedním z následujících postupů.

a) odběr krve do tří speciálních odběrových zkumavek:

  • TB-specifické antigeny (červené víčko)
  • Nil kontrola (šedé víčko)
  • Mitogen kontrola (fialové víčko)

Odebere se 1 ml žilní krve do každé ze tří speciálních QFN odběrových zkumavek pomocí vakuového systému. Dbá se na to, aby do každé zkumavky byl odebrán co nejpřesněji 1 ml krve (označeno černou ryskou na zkumavce). Povolená tolerance je ± 0,2 ml. Opakovaným obracením zkumavek dnem vzhůru (8–10x) nebo jemným třepáním zkumavek po dobu 5 sekund se jejich obsah promíchá tak, aby byl celý vnitřní povrch každé zkumavky pokryt krví. Zkumavky se označí rodným číslem, jménem a příjmením pacienta a po promíchání se skladují před vlastní inkubací ve vertikální poloze víčkem vzhůru při pokojové teplotě.

b) odběr do jedné zkumavky, která obsahuje lithium heparin jako antikoagulancium:

Do odběrové zkumavky s heparinem se odebere minimálně 5 ml krve a zašle se do zpracovávající laboratoře. Jako krevní antikoagulancium je nutno použít pouze lithium heparin, protože jiná antikoagulancia narušují analýzu.

Transport a skladování krve odebrané na QuantiFERON – TB Gold musí probíhat při pokojové teplotě (22 °C ± 5 °C) a vzorky nesmí být ochlazovány ani zmrazovány! Zkumavky musí být dopraveny do inkubátoru co nejdříve, nejpozději však do 16 hodin po odběru!!

Poznámka: odběr provádějte ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud po odběrovém dni nenásleduje státní svátek!!

Imunologická vyšetření (buněčná imunita)

Nesrážlivá krev se odebírá do zkumavek s přídavkem antikoagulačního činidla (EDTA, heparin) Vzorky krve pro vyšetření buněčné imunity je potřeba doručit do laboratoře co nejdříve po odběru, nejpozději však do 4 hodin po odběru. O výjimkách je nutné se předem informovat v laboratoři, tel. 596 200 256.

Upozornění: Je nutno dodržovat volbu antikoagulačního činidla a jeho koncentrace podle metody, pro kterou má být krev použita!

Genetická toxikologie

Cytogenetická analýza lidských periferních lymfocytů (CAPL)

Pro vyšetření CAPL se používá sterilní nesražená venózní krev (výhradně s použitím heparinu), odebraná běžným způsobem z loketní jamky (dezinfikovat místo vpichu, odebrat krev /cca 3 – 4 ml/  přednostně pomocí tzv. uzavřeného systému – odběrové soustavy na odběr krve s heparinem a místo vpichu podle potřeby ošetřit. Odebranou krev několikrát převrátit pro zajištění dobrého promíchání s heparinem. Uchovávání a transport při pokojové teplotě, lépe chlazené (cca 10 ºC), nesmí zmrznout ani v části vzorku. Doručit v den odběru.

Krev se přijímá v pondělí a úterý, pokud následuje nezkrácený pracovní týden. V předem dohodnutých případech i ve středu ráno.

Požadavek na vyšetření je žádoucí konzultovat předem na oddělení genetické toxikologie, ke vzorku krve nutno připojit průvodku, která je k dispozici na oddělení a nebo na stránkách www.zuova.cz.

Pro pracoviště 6 – Laboratoř genetické toxikologie Brno platí:
Odběr krve klienta provádí buď pověřený odborný pracovník oddělení genetické toxikologie v odběrové místnosti ZÚ nebo v terénu, anebo zdravotní sestra v ordinaci lékaře, který požaduje vyšetření metodou CAPL. Krev odebraná suchou stříkačkou v množství cca 2 ml se sterilně přenese do penicilinek (sterilní sklo s heparinem) nebo se odebere vakuovými odběrovými soupravami s heparinem.

Vzorky musí být do laboratoře převáženy v termoboxu bez mrazících vložek. Vzorky nesmí zmrznout! Vzorky musí být doručeny do laboratoře buď v pondělí, nebo v úterý do 9.00 hod., případně dle telefonické domluvy.

Pokyny pro odběr krve v terénu