Dostupnost laboratoře – provozní doba

Pracoviště 1 – Ostrava

pondělí až pátek 7.00 – 15.30 oddělení virologie
oddělení imunologie a alergologie
oddělení parazitologie a lékařské zoologie
oddělení molekulární biologie
6.00 – 17.00 oddělení bakteriologie a mykologie
sobota 6.00 – 14.30 laboratoř bakteriologie
8.00 – 13.30 oddělení virologie (pouze kl. 343)
8.00 – 12.00 oddělení imunologie a alergologie
neděle 8.00 – 13.30 laboratoř bakteriologie
Pohotovost na telefonu
(mimo běžnou pracovní dobu)
ATB středisko 731 749 345
oddělení molekulární biologie (PCR laboratoř) 734 369 411
laboratoř bakteriologie 596 200 211
ústředna 596 200 111

Sběrné místo ve Fakultní nemocnici Ostrava

pondělí až pátek 6.00 – 15.00
sobota a svátky 6.00 – 9.00

Pracoviště 2 – Brno

pondělí až pátek 6.00 – 15.30 Laboratoř bakteriologie
6.00 – 14.30 Laboratoř genetické toxikologie
sobota 6.30 – 13.00 Laboratoř bakteriologie

Pracoviště 3 – sběrné místo Havířov

pondělí až pátek 6.30 – 15.00
sobota 7.00 – 10.00

Pracoviště 5 – Vsetín

pondělí až pátek 7.00 – 15.30

Příjem vzorků je prováděn nejpozději půl hodiny před ukončením pracovní doby.

Provoz o svátcích je zajištěn obdobně jako o sobotách a nedělích, informace ke konkrétním svátkům v daném roce vydává laboratoř formou informačního letáku.

Požadavek na veškerá statimová vyšetření včetně PCR, vyšetření hepatitidy, vyšetření s podezřením na choleru, záškrt, černý kašel, botulismus a hromadné odběry je nutno hlásit telefonicky předem!

V případě nenahlášení požadavku se doba odezvy laboratoře prodlužuje dle momentálních provozních možností laboratoře.