Dostupnost laboratoře – provozní doba

Pracoviště 1 – Ostrava

pondělí až pátek 7.00 – 15.30 oddělení virologie
oddělení imunologie a alergologie
oddělení parazitologie a lékařské zoologie
oddělení molekulární biologie
6.00 – 17.00 oddělení bakteriologie a mykologie
8.00 – 15.00 konzultace antibiotické léčby
sobota 6.00 – 14.30 laboratoř bakteriologie
8.00 – 13.30 oddělení virologie (pouze kl. 343)
8.00 – 12.00 oddělení imunologie a alergologie
neděle 8.00 – 13.30 laboratoř bakteriologie
Pohotovost na telefonu
(mimo běžnou pracovní dobu)
konzultace antibiotické léčby 731 749 345
oddělení molekulární biologie (PCR laboratoř) 734 369 411
laboratoř bakteriologie 596 200 211
ústředna 596 200 111

Sběrné místo ve Fakultní nemocnici Ostrava

pondělí až pátek 6.00 – 15.00
sobota a svátky 6.00 – 9.00

Pracoviště 2 – Brno

pondělí až pátek 6.00 – 15.30 Laboratoř bakteriologie
6.00 – 14.30 Laboratoř genetické toxikologie
sobota 6.30 – 13.00 Laboratoř bakteriologie

Pracoviště 3 – sběrné místo Havířov

pondělí až pátek 6.30 – 15.00
sobota 7.00 – 10.00

Příjem vzorků je prováděn nejpozději půl hodiny před ukončením pracovní doby.

Provoz o svátcích je zajištěn obdobně jako o sobotách a nedělích, informace ke konkrétním svátkům v daném roce vydává laboratoř formou informačního letáku.

Doba odezvy

Doba odezvy je uvedena pro jednotlivá vyšetření a počítá již s dnem doručení vzorku. Uvádí se většinou v pracovních dnech. U serologických a molekulárně biologických vyšetření se jedná se o dobu maximální, obvykle jsou vzorky zpracovány před uplynutím doby odezvy. Naopak u kultivačních vyšetření je uveden nejkratší čas pro sdělení konečného negativního výsledku od dodání do laboratoře.

Statimová vyšetření laboratoř zpracovává v co nejkratším termínu, bez ohledu na dobu odezvy, a to včetně víkendů a svátků.

Požadavek na statimová vyšetření (vyšetření hepatitidy, vyšetření s podezřením na choleru, záškrt, černý kašel, botulismus) a hromadné odběry je nutno hlásit telefonicky předem!

V případě nenahlášení požadavku se doba odezvy laboratoře prodlužuje dle momentálních provozních možností laboratoře.

Urgentní (statimová) vyšetření metodou PCR