Mikroskopická a kultivační vyšetření

 

typ vzorku doporučená odběr. souprava teplota úschovy vzorku do transportu do lab. maximální doba transportu do lab. doba odezvy poznámka provádí se kontakt
výtěr z horních cest dýchacích (krk, nos, nosohltan, tonzily) sterilní tampon v Amiesově transportním médiu pokojová teplota ≤ 24 hod. 2-5 dní podezření na záškrt,
černý kašel
konzultovat telefonicky
denně OV 596 200 328
Brno 541 217 133
výplach a aspirát z maxilárních dutin sterilní zkumavka 30 ml (sputovka) 2-8 °C ≤ 24 hod.  2-5 dní denně OV 596 200 328,146
Brno 541 217 133
sputum, BAL,
endotracheální aspirát
sterilní zkumavka 30 ml (sputovka) 2-8 °C ≤ 24 hod.  2-5 dní cílenou kultivaci legionel vyznačte na žádance denně OV 596 200 328
Brno 541 217 133
likvor sterilní zkumavka nebo půdy dodané laboratoří 2-8 °C co nejrychleji
(≤ 2 hod.)
mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace 2-5 dní likvor ke kultivaci lze odebrat rovněž do hemokultivační lahvičky denně OV 596 200 179
146
likvor na průkaz bakteriálních
antigenů latexovou aglutinací
sterilní zkumavka 2-8 °C co nejrychleji
(≤ 2 hod.)
výsledek sdělen
telefonicky
v den přijetí
do laboratoře
cílené vyšetření dle klinického stavu (rozhoduje odebrané množství) denně OV 596 200 179
146
aerobní vyšetření
stěr z oka, ucha, rány, kůže
výtěry
plodová voda
ejakulát
sekční materiál aj.
tekutý materiál:
stříkačka, sterilní zkumavka
2-8 °C ≤ 24 hod. mikroskopie v den přijetí
do  laboratoře, aerobní kultivace 2-5 dní
denně OV 596 200 179
146
Brno 541 217 133
stěr:
tampon v Amiesově transportním médiu
pokojová teplota
anaerobní vyšetření
hnisy
punktáty
aspiráty
plodová voda
ejakulát
stěr z oka, ucha, rány, kůže
výtěry
sekční materiál aj.
tekutý materiál:
stříkačka, sterilní zkumavka
2-8 °C co nejrychleji
(≤ 24 hod.)
mikroskopie v den přijetí do laboratoře, anaerobní kultivace
3-7 dní
nutno zabránit přístupu vzduchu denně OV 596 200 338
179
146
Brno 541 217 133
stěr:
tampon v Amiesově
transportním médiu
pokojová teplota
stolice – výtěr z rekta sterilní tampon v Amiesově
transportním médiu
pokojová teplota ≤ 24 hod. 2-5 dní
pozitivní nález sdělen ihned
telefonicky
anaerobní kultivace 3-5 dní
podezření na choleru konzultovat
telefonicky, návraty z ciziny vyznačte
na žádance, na žádance je nutné uvádět adresu pacienta
denně OV 596 200 356
Brno 541 217 133
stolice
– průkaz toxinů A/B Clostridioides difficile
– 
průkaz GDH
větší množství stolice
do parazitologické odběrové
zkumavky s lopatičkou nebo zkumavka 30 ml se šroubovacím uzávěrem
2-8 °C co nejrychleji
(≤ 24 hod.)
výsledek stanovení toxinů resp.GDH v den přijetí
do laboratoře,
pozitivní nález sdělen ihned
telefonicky/ výsledek kultivace 2-5 dní
po – so OV 596 200 338
kultivace výtěru z  urogenitálního traktu (vagina, vulva, cervix, mužská a ženská uretra) sterilní tampon v Amiesově transportním médiu pokojová teplota ≤ 24 hod. 2-5 dní
pozitivní nález sdělen ihned telefonicky
včetně Neisseria
gonorrhoeae
,sklo na požádání
dodáme
denně OV 596 200 322
Brno 541 217 133
MOP
(mikrobiální obraz poševní)
podložní sklo se zábrusem 2-3 dny sklo označit na zábrus
tužkou,
na požádání dodáme
po – pá OV 596 200 322
Brno 541 217 133
kultivace GBS – screening
Streptococcus agalactiae
(poševní sekret, moč, vaginorektální stěr)
sterilní tampon v Amiesově
transportním médiu
pokojová teplota ≤ 24 hod. 2-5 dní na žádance označit
GBS
denně OV 596 200 322
Brno 541 217 133
výtěr z uretry nebo cervixu
na stanovení biochemické
aktivity urogenitálních
mykoplazmat a ureaplazmat
transportní médium 2-8 °C ≤48 hod. 2-3 dny Ureaplasma
spp.
Mycoplasma
hominis
,
transportní médium
dodáme na požádání
po – so OV 596 200 322
Brno 541 217 133
výtěr z orofaryngu nebo rekta
na kultivaci
Neisseria gonorrhoeae
sterilní tampon v Amiesově
transportním médiu
pokojová teplota ≤ 24 hod. 2-5 dní po – so OV 596 200 322
Brno 541 217 133
moč
kvantitativní, semikvantitativní
vyšetření
sterilní zkumavka 2-8 °C co nejrychleji
(≤ 2 hod.)při 2-8 °C
≤24 hod.
1-5 dní pro kvantitativní
vyšetření moče nejsou
vhodné komerční
odběrové soupravy
(Uricult aj.)
denně OV 596 200 318
Brno 541 217 133
Uricult – semikvantitativní
vyšetření moče
komerční odběrová souprava pokojová teplota
nebo termostat
35±2 °C
≤ 24 hod. 2-5 dní denně OV 596 200 318
Brno 541 217 133
moč na průkaz antigenu
Streptococcus pneumonie
sterilní zkumavka 2-8 °C co nejrychleji
(≤ 2 hod.)
výsledek v den přijetí do laboratoře žádost o vyšetření
vyznačte na žádance
denně OV 596 200 318
krev u septických stavů
(hemokultura) jiné primárně sterilní tělní tekutiny dialyzační roztoky
hemokultivační lahvičky
pro automatický systém
BacT/ALERT
pokojová teplota ≤ 24 hod. po signalizaci je pozitivní
mikroskopický nález sdělen
ihned telefonicky,
předběžný kultivační
výsledek za 24 hod., negativní výsledek za 7 dní
hemokultivační lahvičky skladovat při pokojové teplotě!!!konečný negativní výsledek po sedmi dnech kultivace denně OV 596 200 179
cévní katetry (špička) kanyly, drény, implantáty (ústřižek) sterilní zkumavka 2-8 °C co nejrychleji
(≤ 6 hod.)
3 – 7 dní do zkumavky vkládat
nasucho!!!
denně OV 596 200 229
Brno 541 217 133
otisk z rány nebo popáleniny – semikvantitativní hodnocení celkového počtu zárodků sterilní ústřižek filtračního papíru na UR půdě 2-8 °C ≤ 24 hod. 2 – 8 dní po – so OV 596 200 229
žaludeční sliznice na průkaz
Helicobacter pylori
sterilní zkumavka s 0,5 ml 20% roztoku glukózy pokojová teplota 2-8 °C co nejrychleji (≤ 3 hod.)≤ 24 hod. mikroskopie a ureázový test do 24 hod./ kultivace 5-10 dní konzultovat telefonicky, zkumavky s glukózou na vyžádání dodáme po – pá OV 596 200 179, 146
stolice na průkaz enterotoxinu
Clostridium perfringens, výtěr z rekta na průkaz
enterotoxinů A, B, C, D
Staphylococcus aureus a
enterotoxinu Bacillus cereus
stolice– větší množství
do parazitologické odběrové
zkumavky s lopatičkou, zkumavka 30 ml se šroubovacím uzávěrem, sterilní tampon v Amiesově transportním médiu
pokojová teplota
2-8 °C
co nejrychleji
(≤ 3 hod.)≤ 72 hod.
2-10 dní po – pá OV 596 200 338