Mikroskopická a kultivační vyšetření

typ vzorku doporučená odběr. souprava teplota úschovy vzorku do transportu do lab. maximální doba transportu do lab. min. doba odezvy poznámka provádí se kontakt
výtěr z horních cest dýchacích (krk, nos, nosohltan, tonzily) sterilní tampon v Amiesově transportním médiu pokojová teplota ≤ 24 hod. 24 hod. podezření na záškrt,
černý kašel
konzultovat telefonicky
denně OV 596 200 328
Brno 541 217 133
výplach a aspirát z maxilárních dutin sterilní zkumavka 30 ml (sputovka) pokojová teplota ≤ 24 hod. 24 hod. denně OV 596 200 328
Brno 541 217 133
sputum, BAL,
endotracheální aspirát
sterilní zkumavka 30 ml (sputovka) 2-8 °C ≤ 24 hod. 24 hod. cílenou kultivaci legionel vyznačte na žádance denně OV 596 200 328
Brno 541 217 133
likvor sterilní zkumavka nebo půdy dodané laboratoří pokojová teplota, neskladovat v chladničce!!! co nejrychleji
(≤ 2 hod.)
mikroskopie za 2 hod.
od přijetí do laboratoře, kultivace za 24 hod.
likvor ke kultivaci lze odebrat rovněž do hemokultivační lahvičky denně OV 596 200 179
146
likvor na průkaz bakteriálních
antigenů latexovou aglutinací
sterilní zkumavka 2-8 °C co nejrychleji
(≤ 2 hod.)
výsledek sdělen
telefonicky
v den přijetí
do laboratoře
cílené vyšetření dle klinického stavu (rozhoduje odebrané množství) denně OV 596 200 179
146
aerobní vyšetření
hnisy
punktáty
aspiráty
plodová voda
ejakulát
stěr z oka, ucha, rány, kůže
výtěry
sekční materiál aj.
tekutý materiál:
stříkačka, sterilní zkumavka
stěr:
tampon v Amiesově transportním médiu podložní sklíčko
pokojová teplota ≤ 24 hod. mikroskopie v den přijetí
do  laboratoře, aerobní kultivace za 24 hod.
denně OV 596 200 179
146
Brno 541 217 133
anaerobní vyšetření
hnisy
punktáty
aspiráty
plodová voda
ejakulát
stěr z oka, ucha, rány, kůže
výtěry
sekční materiál aj.
tekutý materiál:
stříkačka, sterilní zkumavka
stěr:
tampon v Amiesově
transportním médiu
podložní sklíčko
pokojová teplota co nejrychleji
(≤ 24 hod.)
mikroskopie v den přijetí do laboratoře, anaerobní kultivace
nejdříve za 48 – 72 hod.
nutno zabránit přístupu vzduchu denně OV 596 200 338
179
146
Brno 541 217 133
stolice – výtěr z rekta sterilní tampon v Amiesově
transportním médiu
pokojová teplota ≤ 24 hod. 48 hod.
pozitivní nález sdělen ihned
telefonicky
u anaerobní kultivace nedříve za 48 – 72 hod.
podezření na choleru konzultovat
telefonicky, návraty z ciziny vyznačte
na žádance, na žádance je nutné uvádět adresu pacienta
denně OV 596 200 356
Brno 541 217 133
stolice
– průkaz toxinů A/B Clostridium difficile
– 
průkaz GDH
větší množství stolice
do parazitologické odběrové
zkumavky s lopatičkou
2-8 °C co nejrychleji
(≤ 24 hod.)
výsledek stanovení toxinů resp.GDH v den přijetí
do laboratoře,
pozitivní nález sdělen ihned
telefonicky/ výsledek kultivace za 48 hod.
po – so OV 596 200 338
kultivace výtěru z  urogenitálního traktu (vagina, vulva, cervix, mužská a ženská uretra) sterilní tampon v Amiesově transportním médiu, podložní sklo se zábrusem pokojová teplota ≤ 24 hod. 24 hod. GO 24-72 hod.
pozitivní nález sdělen ihned telefonicky
včetně Neisseria
gonorrhoeae
,sklo na požádání
dodáme
denně OV 596 200 322
Brno 541 217 133
MOP s kultivací
(poševní sekret)
sterilní tampon v Amiesově
transportním médiu,
půda pro kultivaci
Trichomonas vaginalis,
podložní sklo se zábrusem
pokojová teplota ≤ 24 hod. 24 hod.
GO 24-72 hod.
pozitivní nález
sdělen ihned
telefonicky
včetně Neisseria
gonorrhoeae
,
Trichomonas vaginalissklo a TV půdu
na požádání dodáme
denně OV 596 200 322
Brno 541 217 133
MOP bez kultivace
(poševní sekret)
podložní sklo se zábrusem 24 hod. sklo označit na zábrus
tužkou,
na požádání dodáme
po – pá OV 596 200 322
Brno 541 217 133
kultivace GBS – screening
Streptococcus agalactiae
(poševní sekret)
sterilní tampon v Amiesově
transportním médiu
pokojová teplota ≤ 24 hod. GBS 24-48 hod.
pozitivní nález
sdělen ihned
telefonicky
na žádance označit
GBS
denně OV 596 200 322
Brno 541 217 133
výtěr z uretry nebo cervixu
na stanovení biochemické
aktivity urogenitálních
mykoplazmat a ureaplazmat
transportní médium pokojová teplota
2-8 °C
≤ 5 hod.
≤48 hod.
48 hod. Ureaplasma
urealyticum

Mycoplasma
hominis
,
transportní médium
dodáme na požádání
po – so OV 596 200 322
Brno 541 217 133
výtěr z orofaryngu nebo rekta
na kultivaci
Neisseria gonorrhoeae
sterilní tampon v Amiesově
transportním médiu
pokojová teplota ≤ 24 hod. 24 hod./
GO ihned
telefonicky
po – so OV 596 200 322
Brno 541 217 133
moč
kvantitativní, semikvantitativní
vyšetření
sterilní zkumavka 2-8 °C co nejrychleji
(≤ 2 hod.)při 2-8 °C
≤24 hod.
24 hod. pro kvantitativní
vyšetření moče nejsou
vhodné komerční
odběrové soupravy
(Uricult aj.)
denně OV 596 200 318
Brno 541 217 133
Uricult – semikvantitativní
vyšetření moče
komerční odběrová souprava pokojová teplota
nebo termostat
35±2 °C
≤ 24 hod. 24 hod. denně OV 596 200 318
Brno 541 217 133
Kultivace GBS – screening Streptococcus agalactiae (moč novorozenců) sterilní zkumavka 2-8 °C co nejrychleji (≤ 2 hod.)při 2-8 °C ≤24 hod. GBS 24-48 hod. pozitivní nález sdělen ihned telefonicky na žádance označit GBS denně OV 596 200 318
moč na průkaz antigenu
Streptococcus pneumonie
sterilní zkumavka 2-8 °C co nejrychleji
(≤ 2 hod.)
výsledek v den přijetí do laboratoře žádost o vyšetření
vyznačte na žádance
denně OV 596 200 318
krev u septických stavů
(hemokultura) jiné primárně sterilní tělní tekutiny dialyzační roztoky
hemokultivační lahvičky
pro automatický systém
BacT/ALERT nebo Bactechemokultivační lahvička Oxoid (Brno)
pokojová teplota ≤ 24 hod. po signalizaci je pozitivní
mikroskopický nález sdělen
ihned telefonicky,
předběžný kultivační
výsledek za 24 hod.
hemokultivační lahvičky skladovat při pokojové teplotě!!!konečný negativní výsledek po pěti až sedmi dnech kultivace denně OV 596 200 179
Brno 541 217 133
cévní katetry (špička) kanyly, drény, implantáty (ústřižek) sterilní zkumavka 2-8 °C co nejrychleji
(≤ 6 hod.)
3 – 7 dní do zkumavky vkládat
nasucho!!!
denně OV 596 200 229
Brno 541 217 133
otisk z rány nebo popáleniny – semikvantitativní hodnocení celkového počtu zárodků sterilní ústřižek filtračního papíru na krevním agaru 2-8 °C ≤ 24 hod. 2 – 8 dní po – so OV 596 200 229
žaludeční sliznice na průkaz
Helicobacter pylori
sterilní zkumavka s 0,5 ml 20% roztoku glukózy pokojová teplota 2-8 °C co nejrychleji (≤ 3 hod.)≤ 24 hod. mikroskopie a ureázový test do 24 hod./ kultivace do 5 dnů konzultovat telefonicky po – pá OV 596 200 328
stolice na průkaz enterotoxinu
Clostridium perfringenspotravina na průkaz
enterotoxinů A, B, C, D
Staphylococcus aureus a
enterotoxinu Bacillus cereus
stolice– větší množství
do parazitologické odběrové
zkumavky s lopatičkoupotravina (min. 20 g) –
sterilní kontejner, sterilní zkumavka apod.
pokojová teplota
2-8 °C
co nejrychleji
(≤ 3 hod.)≤ 72 hod.
24 – 96 hod. po – pá OV 596 200 338