Příjem vzorků

Pracoviště 1 – Ostrava:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
702 00 Ostrava
Tel.: 596 200 461

Detašované pracoviště ZÚ:
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: 597 374 069

Pracoviště 3 – sběrné místo Havířov:
Areál NsP Havířov, Dělnická 24
736 01 Havířov
Tel.: 596 491 667

Pracoviště 2 – Brno:
Budova ZÚ se sídlem v Ostravě
602 00 Brno
ul. Gorkého 6
Laboratoř bakteriologie Brno
Tel.: 541 217 133
Laboratoř genetické toxikologie Brno
Tel.: 541 421 230, 541 421 204

Příjem primárních vzorků doručených pacienty ambulantních pracovišť
Ve výjimečných případech (se souhlasem požadujícího lékaře i pacienta) přinášejí vzorky pacienti osobně a předávají je na příjmu materiálu. Jedná se zejména o vzorky odebrané až po odvezení materiálu svozovým autem nebo odběry, které provádí pacient doma (ranní moč apod.).