Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo žádanky v laboratoři

  • žádanka s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu u pacienta či odesílajícího lékaře a/nebo obsahuje požadavky na vyšetření, které laboratoře CKL Ostrava neprovádějí ani nezajišťují ve smluvních nebo spolupracujících laboratořích
  • žádanka nebo odběrová nádobka znečištěná biologickým materiálem (nedokonale uzavřená nádobka, materiál vylitý)
  • biologický materiál, který není z hlediska nezaměnitelnosti dostatečně identifikován
  • biologický materiál bez žádanky
  • nádobka s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení pro odběr primárních vzorků klinického materiálu na mikrobiologická vyšetření (vzorek v objemu, který neodpovídá předepsaným požadavkům, vzorek dodaný po více než 72 hod od odběru, vzorek bez zajištění odpovídajících podmínek transportu apod.)
  • biologický materiál v nestandardní odběrové soupravě (např. nesterilní apod.)