Označování primárních vzorků

Každý vzorek musí být jednoznačně označen. Nezbytnou identifikaci klinického vzorku tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), případně druh vzorku nebo označení pořadí vzorku číslicí v rámci jednoho dne nebo jiný vhodný způsob podrobnější identifikace biologického materiálu.

Pokud je odběrová souprava s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu apod.)

Výjimku tvoří pacienti, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby atd.). V těchto případech musí odesílající oddělení zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace a informovat laboratoř.

Neoznačení biologického materiálu je důvodem k odmítnutí.

Za správné provedení odběru, řádné vyplnění žádanky, označení vzorku štítkem pro jednoznačnou identifikaci pacienta a zabezpečení materiálu pro transport odpovídá odesílatel vzorku.