Poskytování odběrových souprav

Pro odběr vzorků jsou používány odběrové soupravy vyráběné komerčně nebo připravované v laboratoři. Upozornění: objednávejte jen potřebné množství a kontrolujte datum exspirace. Nepoužité soupravy vraťte do laboratoře. Dodání požadovaných odběrových souprav a žádanek je zajištěno prostřednictvím svozu materiálu.

Odběrové soupravy – transportní půdy se uskladňují podle pokynů výrobce, obvykle při laboratorní teplotě nebo v chladničce. Půdy z chladničky je třeba před použitím vytemperovat na laboratorní teplotu.