Postupy při doručení vzorku s nevyhovující kvalitou

Při nevyhovující kvalitě primárního vzorku např.:

  • vzorek o objemu, který neodpovídá předepsaným požadavkům
  • po více než 72 hod od odběru (s výjimkou mykologického vyšetření kožního materiálu)
  • bez zajištění odpovídajících podmínek transportu
  • prázdná odběrová souprava
  • materiál v nestandardní odběrové soupravě (např. nesterilní)
  • apod.

se vyšetření neprovádí.

Při nevyhovující kvalitě krevního séra

  • hemolytické sérum
  • chylózní sérum
  • ikterické sérum
  • zkalené sérum apod.

se vyšetření provádí, pokud je to možné.

Vždy je u výsledku uvedeno, že nevhodná kvalita zaslaného vzorku může negativně (nestandardně) ovlivnit nebo zkreslit hodnotu výsledku vyšetření.

Žadatel obdrží informaci o odmítnutí biologického materiálu s nevyhovující kvalitou formou výsledkového listu.

Pokud laboratoř na přání žadatele vyšetření provede, je zákazník upozorněn na omezenou validitu vyšetření.

Je-li doručen vzorek v množství, které neumožňuje provést všechna požadovaná vyšetření, kontaktuje pracovník laboratoře odesílajícího lékaře a po dohodě s ním stanoví další postup a priority vyšetření.