Smluvní laboratoře

Smluvní laboratoř/subdodavatel – laboratoř, do níž CKL jako zadávající laboratoř zasílá vzorek nebo jeho část k vyšetření, které sama neprovádí.

    • ZÚ Ústí nad Labem, Odbor laboratorní imunologie
     Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem – Bukov:
     vzorky na sekreční IgA, aquaporin-4
    • Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
     V Úvalu 84
     150 06 Praha 5 – Motol.
     vzorky na IAA
    • NRL SZÚ Praha
     obecně konfirmace výsledků vyšetření (HIV, typizace kmenů…)