Smluvní laboratoře

Smluvní laboratoř/subdodavatel – laboratoř, do níž CKL jako zadávající laboratoř zasílá vzorek nebo jeho část k vyšetření, které sama neprovádí.

 • ZÚ Ústí nad Labem, Odbor laboratorní imunologie
  Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem – Bukov:
  vzorky na sekreční IgA, aquaporin-4
 • Ústav imunologie, FN Olomouc, 
  I.P. Pavlovova 6, 775 20 Olomouc:
  vzorky na RA33
 • NRL SZÚ Praha
  obecně konfirmace výsledků vyšetření (HIV, typizace kmenů…)