Bioptický materiál

Virologická vyšetření

Odběrová souprava: virologické odběrové transportní médium

Odběr: Pokud se materiál odebírá z více lokalit, pak každý odděleně sterilními nástroji do samostatné nádobky, aby se zabránilo vzájemné kontaminaci různých tkání. Materiál odebrat v množství asi 1 cm3.

Bakteriologická a mykologická vyšetření

Vzorky na mykologická vyšetření zasílejte jako samostatný odběr, ne jako součást bakteriologického vyšetření!

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

Žaludeční sliznice na průkaz Helicobacter pylori

Odběrová souprava: sterilní zkumavka s 0,5 ml s 20% roztokem glukózy – k objednání na laboratoři

Odběr: vzorek sliznice získaný při endoskopickém vyšetření rutinní klíšťkovou biopsií se sterilně umístí do odběrové zkumavky

Poznámky:

  • přesnějších výsledků se dosáhne odebráním více vzorků současně z různých míst sliznice

Průkaz mykobakterií

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

Odběr: Odebraného materiálu by mělo být co nejvíce – maximalizace objemu odebraného materiálu zvyšuje pravděpodobnost záchytu.

Granulomy, spádové uzliny, vícečetné pleurální biopsie aj. – vhodným doplňkem je paralelní vyšetření sputa.

Tkáň bez fixačního nebo transportního média (nejméně 3 x 3 mm)! Odebraná tkáň by měla být co nejrychleji doručena do laboratoře. V nevyhnutelných případech, kdy je možno odeslat tkáň až druhý den po odběru, je možno vzorek tkáně transportovat v malém množství sterilního fyziologického roztoku, aby bylo zabráněno přílišnému vyschnutí vzorku.

U invazivně odebíraných materiálů (nebo jinak obtížně získatelných) je maximálně vhodné pro zvýšení záchytnosti doplnit základní vyšetření metabolickou kultivací.

U suspektních pacientů případně u závažných stavů, doporučujeme i molekulárně biologické vyšetření.

Parazitologická vyšetření

Široký výčet možností výjimečně se vyskytujících odběrů, které je nutné při podezření na určitou parazitózu konzultovat předem s parazitologickou laboratoří. Jedná se například o seškrab oční rohovky (akantamoebóza), punktáty amébových abscesů nebo echinokokových cyst, punktáty lymfatických uzlin (trypanosomy), sterna nebo sleziny (leishmanie), materiál z kožních ulcerací (leishmanie), seškraby střevní sliznice při podezření na střevní schistosomózu s negativním koprologickým nálezem a další.