Červi nebo jejich části – determinace

Odběrová souprava: 
sterilní nádobka s několika kapkami vody

Odběr:
Části tasemnic nebo jednotlivé články, škrkavky nebo roupy umístíme do přiměřeně velké čisté nádoby, proti vyschnutí přidáme několik kapek vody