Cévní katetry a jiný cizorodý materiál

cévní kanyla, katetr, drén, sputum-odsávací cévka, implantát, gáza nebo jiné cizorodé materiály používané v péči o pacienta

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem
zkumavka sterilní 10 ml
zkumavka skleněná s pryžovou zátkou
jiná sterilní nádoba s uzávěrem

Odběr: pomocí sterilních nůžek a sterilní pinzety se odstřihne cca 5 cm vyšetřovaného materiálu a asepticky se přenese do sterilní zkumavky nebo nádobky s větším objemem bez kultivačních roztoků a médií (nasucho).
U implantátů se vloží vzorek do sterilní zkumavky či uzavíratelné nádoby.

Označování vzorku:

  • typ katetru, místo zavedení, délku zavedení ve dnech a jeho identifikaci např. číslem, má-li pacient zavedeno více katetrů

Intrauterinní tělísko (IUD)

Odběr: IUD se asepticky přenese do sputovky bez kultivačního média (nasucho).