Cévní katétry a jiný cizorodý materiál

cévní katétry (špička), kanyly, drény, implantáty, (ústřižek)

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem
zkumavka sterilní 10 ml
zkumavka skleněná s pryžovou zátkou

Odběr: pomocí sterilních nůžek a sterilní pinzety se odstřihne cca 5 cm vyšetřovaného materiálu a asepticky se přenese do sterilní zkumavky nebo nádobky s větším objemem bez kultivačních roztoků a médií (nasucho).

Poznámky:

  • označování vzorku:
    typ katétru, místo zavedení, délku zavedení ve dnech a jeho identifikaci např. číslem, má-li pacient zavedeno více katétrů
  • hodnocení semikvantitativní metody dle Makiho pro odlišení kontaminace, kolonizace a infekce:

< 15 kolonií nebo až po pomnožení, žádné příznaky infekce = kontaminovaný katétr
> 15 kolonií, žádné příznaky infekce = kolonizovaný katétr
> 15 kolonií, lokální příznaky infekce = lokální katétrová infekce
> 15 kolonií, klinické příznaky infekce krevního řečiště, pozitivní hemokultura s nálezem stejného mikroorganismu = systémová katétrová infekce

Nález je třeba dát do souvislosti i s výsledkem stěru z okolí katétru

Intrauterinní tělísko (IUD)

Odběr: IUD se asepticky přenese do sputovky bez kultivačního média (nasucho).