Duodenální šťáva pro parazitologické vyšetření

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

Průkaz trofozoitů Giardia intestinalis

Odběr: Odebranou duodenální šťávu je nutné uchovávat nejlépe při tělesné teplotě a co nejrychleji (nejpozději do 2 hodin) doručit na laboratoř, kde musí být okamžitě vyšetřena. Při nedodržení podmínek uchování a transportu dochází k falešně negativním výsledkům vyšetření vzhledem k rychlému rozpadu trofozoitů.

Vyšetření je vhodné provést tehdy, jsou-li k odběru duodenální šťávy primárně jiné důvody. Giardiózu lze spolehlivě zjistit opakovaným parazitologickým vyšetřením stolice, při průjmovité stolici může nastat podobný problém s rozpadem trofozoitů (zrychlená pasáž neumožní vytvoření odolných cyst), což lze kompenzovat vyšetřením čerstvé stolice s případným okamžitým nafixováním a barvením.

Průkaz Strongyloides stercoralis

Odběr: Larvy Strongyloides stercoralis jsou odolné a vydrží v duodenální šťávě živé i při chladničkové teplotě po řadu dní. Vyšetření duodenální šťávy lze v indikovaných případech (dříve potvrzená přeléčená strongyloidóza) použít v případě pochybností pro potvrzení negativity například před zahájením léčby kortikoidy.