Krevní roztěr a tlustá kapka na malárii

Odběrová souprava: odmaštěná podložní skla protažená plamenem

Odběr: odběr venózní nebo kapilární krve lze provést kdykoliv při podezření na malárii bez zvláštního ohledu na křivku teplot, v případě důvodného podezření opakovat několikrát v intervalu 12 hodin. Je nutné současně odebrat nejméně 2 kapky a 2 roztěry. Při odběru krve držíme prst vyšetřovaného vzhůru a podložní sklíčko přikládáme ke kapce shora. První 2-3 kapky krve otřeme a použijeme až další. Podložní skla pro přípravu preparátů musí být pečlivě odmaštěna.

Tlustá kapka se dělá ze 3 menších kapek uložených do trojúhelníku. Rohem sklíčka roztáhneme krevní kapky ve skvrnu o průměru 1-1,5 cm a necháme zaschnout. Je větší chybou udělat příliš silnou než příliš slabou tlustou kapku. Silná kapka se špatně prohlíží a často se odlupuje.

Tenký nátěr je vhodné provést okamžitě po odebrání krve, aby nedošlo k deformaci erytrocytů. Správný nátěr musí být homogenní a jednovrstevný. Tenký nátěr se nejlépe zhotovuje zabroušenou hranou podložního skla nebo silným krycím sklíčkem.