Likvor

Přímý průkaz virových agens nebo vyšetření protilátek

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 10 ml

zkumavka skleněná s pryžovou zátkou

Odběr: 2 až 3 ml

Poznámky:

 • transport do laboratoře při 2-8°C do 24 hod. Likvor pro přímý průkaz virových agens nemrazit!

Bakteriologická a mykologická vyšetření

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 10 ml

půda dodaná laboratoří

Odběr: podle možností je vhodné odebrat minimálně 1-2 ml likvoru. Pokud je materiálu málo, odebírající rozhodne o typu vyšetření.

Poznámky:

 • pokud je požadováno zároveň kultivační vyšetření i PCR průkaz, je třeba odebrat materiál do dvou zkumavek.
 • při podezření na bakteriální meningitidu vždy odebrat hemokultury
 • likvor je vhodné odebírat před nasazením antibiotické léčby!
 • důležitá je řádná dezinfekce kůže před odběrem, rovněž první kapky vytékajícího likvoru mohou být kontaminovány saprofytickou flórou kůže
 • likvor se odebírá asepticky při lumbální punkci do sterilní zkumavky, je možný i současný odběr přímo na čerstvé kultivační půdy
 • z mykotických agens přichází v úvahu Cryptococcus neoformans (průkaz mikroskopicky, kultivačně a latexovou aglutinací). Pro detekci antigenu lze odebrat i srážlivou krev.

Průkaz mykobakterií

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem.

Při akutních odběrech je možno použít jakékoliv sterilní a dobře těsnící odběrové nádoby (krevní zkumavky apod.).

Odběr: minimálně 2 ml

Poznámky:

 • při závažných stavech možno odebrat hemokulturu
 • pro zvýšení citlivosti doporučujeme i molekulárně biologické a metabolické kultivační vyšetření
 • u likvoru je provedeno mikroskopické vyšetření ihned po doručení do laboratoře
 • odběr likvoru doporučujeme předem telefonicky konzultovat s mykobakteriologickou laboratoří a doručit do laboratoře nejlépe do 13 hod.