Materiál na průkaz bakteriálních toxinů (enterotoxiny A, B, C, D Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens)

a) stolice na průkaz enterotoxinu Clostridium perfringens:

Odběrová souprava:
parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou
zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

Odběr:
minimálně 1 cm3 (velikost lískového ořechu)

b) výtěr z rekta pro průkaz enterotoxinů A, B ,C ,D Staphylococcus aureus a Bacillus cereus

Odběrová souprava: 
transportní souprava s AMIES médiem a sterilním tamponem na plastové tyčince

Odběr:
minimálně 20 g potraviny

Poznámky:

  • stanovení toxinu syndromu toxického šoku 1 S. aureus a enterotoxinů je prováděno z izolovaného kmene v případě pozitivní kultivace na daný bakteriální druh. Požadavek na stanovení těchto toxinů je třeba vyznačit na žádance, případně konzultovat s laboratoří!