Otisk z ranné a popálené plochy

Odběrová souprava: sterilní ústřižek filtračního papíru na krevním agaru

Odběr: ve sterilní rukavici nebo sterilní pinzetou se přiloží ústřižek sterilního filtračního papíru na rannou nebo popálenou plochu na cca. 10-15 sec. Poté se sejme a opatrně přiloží na UR půdu  v misce.

Poznámky:

  • semikvantitativní vyšetření
  • sterilní filtrační papír (SYNPOR 5) a misky s UR půdou dodává na vyžádání laboratoř infekcí spojených se zdravotní péčí