Pokyny pro odběr krve na cytogenetickou analýzu

Pro vyšetření CAPL se využívá pouze sterilní heparinizovaná venózní krev!

Venózní krev se odebírá běžným způsobem – odběr se provádí sterilně, v množství cca 2 ml.

 • Krev odebraná vakuovými odběrovými soupravami s heparinem se ihned několikerým převrácením promíchá s heparinem.
 • Vzorek krve se označí příjmením a jménem pacienta, jeho rodným číslem shodně s průvodkou pro cytogenetické vyšetření.
 • Odebraná krev se do doby transportu uloží do chladničky při teplotě 4 – 10 °C
 • Ke každému vzorku se vyplní průvodka pro cytogenetické vyšetření a žádanka
 • Vzorky se převáží v termoboxu bez mrazících vložek. Krev nesmí zmrznout!
 • Vzorky musí být doručeny do laboratoře buď v pondělí, nebo v úterý do 9,00 hodin, případně dle telefonické domluvy.

 

Žádanka musí obsahovat:

 • jméno a příjmení pacienta (klienta)
 • číslo pojištěnce
 • kód pojišťovny pojištěnce
 • kód základní diagnózy
 • požadované vyšetření
 • identifikace objednatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje: ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost, adresu, kontakt – telefon)

 

Průvodka na cytogenetické vyšetření“: vyplnit důsledně všechny kolonky, podpis odebírajícího a čas odběru.

Adresa pracoviště: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Laboratoř genetické toxikologie (1. poschodí)
Gorkého 6
602 00 BRNO

tel.: 541 421 230
e-mail: karel.koudela@zuova.cz