Sekční materiál

Virologická vyšetření

Odběrové soupravy: virologické odběrové transportní médium

Odběr: pokud se materiál odebírá z více lokalit, pak každý odděleně sterilními nástroji do samostatné nádobky, aby se zabránilo vzájemné kontaminaci různých tkání. Materiál odebrat v množství asi 1 cm3.

Bakteriologická a mykologická vyšetření

Vzorky na mykologická vyšetření zasílejte jako samostatný odběr, ne jako součást bakteriologického vyšetření!

Odběrové soupravy: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

Odběr: nutno provádět sterilními nástroji za snahy o redukci kontaminace doprovodné mikroflóry z okolních lokalit. Nutno zabránit po odběru přístupu vzduchu, aby bylo možno materiál kultivovat také anaerobně.

Průkaz mykobakterií

Odběrová souprava: zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

Odběr: tkáň bez fixačního nebo transportního média (nejméně 3 x 3 mm)! Odebraná tkáň by měla být co nejrychleji doručena do laboratoře. V nevyhnutelných případech, kdy je možno odeslat tkáň až druhý den po odběru, je možno vzorek tkáně transportovat v malém množství sterilního fyziologického roztoku, aby bylo zabráněno přílišnému vyschnutí vzorku.