Tekutý materiál

(hnis, punktát, exsudát, aspirát)

Odběrová souprava:
zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem
zkumavka sterilní 10 ml
zkumavka skleněná s pryžovou zátkou
stříkačka s pryžovou zátkou
kontejner sterilní 120 ml (TBC)

Bakteriologická a mykologická vyšetření

Vzorky na mykologická vyšetření zasílejte jako samostatný odběr, ne jako součást bakteriologického vyšetření!

Odběr: po odběru do stříkačky se vytlačí vzduch (aby bylo možno materiál kultivovat i anaerobně) a jehla se zabodne do pryžové zátky, aby nemohlo dojít k poranění osob při manipulaci

Poznámky:

  • při projevech celkové sepse vždy odebrat hemokulturu

Průkaz aktinomycet

Odběr: nejčastěji sérózní tekutiny s viditelnými granulemi – drúzami – přímo z infektu nebo léze pomocí stěrového tamponu nebo přenesením na sterilní podložní sklíčko (popř. otištění sklíčka v ráně) k přímé mikroskopii.

Poznámky:

  • po odběru je nutno zabránit přístupu vzduchu
  • mikrobiologické vyšetření a kultivace na průkaz aktinomycet nemusí být vždy v korelaci s histologickým nálezem. Je-li to možné, je vítán klinický vzorek na mikroskopickém podložním sklíčku pro provedení přímé mikroskopie.

Průkaz mykobakterií

Záchytnost mykobakterií z výpotků je obecně nízká z důvodů malého počtu bakterií ve vzorku. Tam kde to je možné, by mělo být upřednostněno vyšetření bioptického materiálu – viz níže.
Hnis, exsudát, nebo jiný materiál odebíraný punkcí injekční stříkačkou je možno expedovat ve stříkačce po odejmutí či zajištění jehly (pryžová zátka, apod.).