Laryngeální výtěr pro kultivační průkaz bakterií a mykologická vyšetření

Vzorky na mykologická vyšetření zasílejte jako samostatný odběr, ne jako součást bakteriologického vyšetření!

Odběrová souprava: laryngeální sonda z chrommolybdenového drátu bez transportního média

Odběr: Laryngeální tampónová sonda na hliníkovém nebo molybdenovém drátu se ohne o okraj zkumavky ve vzdálenosti 3-5 cm od konce v úhlu asi 30º. Pod kontrolou zraku se opatrnì zavede za hrtanovou příklopku (epiglotis) do ústí laryngu, kde vyvoláme kašlací reflex nebo vyzveme pacienta ke kašli. Po odběru tampon opatrně vytáhneme, vyhýbáme se dotyku jazyka, tonzil a ústní sliznice a narovnáme sterilní pinzetou, při zasouvání tamponu zpět do zkumavky se nedotýkáme skla.

Pro průkaz DNA původců atypických pneumonií NELZE POUŽÍT VATOVÝ TAMPÓN – nutné použít syntetický (dakronový) tampón na hliníkovém nebo chrommolybdenovém drátu

Poznámky:

  • při podezření na epiglotitidu hrozí laryngospasmus, a proto je odběr ať z nosohltanu nebo z krku kontraindikován, vzorkem volby je krev na hemokulturu
  • laryngeální výtěr v jiných případech doporučujeme odebrat pouze výjimečně u nespolupracujících pacientů (dementních, starých a dětí, pokud nelze od pacienta získat žádný jiný materiál z dolních cest dýchacích)