Laryngeální výtěr pro průkaz mykobakterií

Odběrová souprava: laryngeální sonda z chrommolybdenového drátu bez transportního média nebo jiný adekvátní tampon bez transportního media (např. Swab)

Odběr: Ráno nalačno, pacient nesmí jíst, pít, kouřit a vyplachovat si ústa vodou z vodovodu (možnost kontaminace vzorku podmíněně patogenními mykobakterii, která mohou být ve vodě přítomna).

Odebírá se na 3 laryngeální sondy, které představují 1 vyšetření. Sondy je nutno před odběrem namočit do sterilní destilované vody a drát ohnout sterilní pinzetou tak, aby bylo možno sondu zasunout nad epiglotis. Pacient si přidrží jazyk a řádně opakovaně zakašle. Postup je stejný u všech 3 sond.  Drát se pomocí sterilní pinzety narovná a sonda se zasune zpět do zkumavky.

Přednostně se odebírá sputum, u něhož je vyšší výtěžnost pozitivity než u LV. Navíc je ze sputa provedeno i přímé mikroskopické vyšetření.