Stěry z hnisavých ložisek a píštělí, kožní stěry pro průkaz mykobakterií

Odběrová souprava: laryngeální sonda z chrommolybdenového drátu bez transportního médianebo jiné suché tampony bez transportního média

Odběr: 1 vyšetření = 6 laryngeálních sond. V případě odběrů ze suchého ložiska je vhodné tampony zvlhčit sterilním fyziologickým roztokem.

Poznámky:

  • při odběru vzorků z kožních a podkožních lézí a podkožních lymfatických uzlin ovlivňuje použitý dezinfekční prostředek negativně výsledek vyšetření. K dezinfekci místa odběru je možno použít etanol.
  • preferován je odběr bioptického materiálu, pokud je možno tento odběr provést
  • u stěrů je provedeno také mikroskopické vyšetření