Stěry z ran, kůže, oka, ucha aj. pro kultivační průkaz bakterií a mykologická vyšetření

Vzorky na mykologická vyšetření zasílejte jako samostatný odběr, ne jako součást bakteriologického vyšetření!

Odběrová souprava: transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince

Odběr:

a) stěr z rány

Provede se stěr z postiženého místa.

Poznámky:

  • výtěr z rány by měl být z hloubky a ne z povrchu, spíše z okraje rány, ne však z okolní neporušené kůže
  • je vhodné uvést místo, odkud byl vzorek odebrán
  • stěry z kožních infekcí odebírat před nanesením masti!
  • vhodnější je odběr tekutého materiálu – možnost mikroskopického vyšetření

b) výtěr ze zevního zvukovodu

Při odběru je třeba tahem za boltec vyrovnat zvukovod a za použití světelného zdroje pod zrakovou kontrolou provést odběr ze zaníceného ložiska, případně provést seškrab poškozené kůže sterilním skalpelem

c) hnis ze středního ucha při paracentéze

Provádí lékař specialista při paracentéze za pomoci suchého sterilního zrcátka. Při výtěru provedeném jinak dochází ke kontaminaci bakteriální flórou zevního zvukovodu.

d) materiál z oka

Odběrovým tamponem stírá odborný pracovník víčko, spojivky, rohovku, přední oční komoru, sklivcovou dutinu a jiná místa oka podle postižení.

Při výtěru ze spojivkového vaku postupuje lékař tak, že po oddálení spodního nebo horního víčka pomocí čtverečku buničité vaty vytírá kruhovitým pohybem sekret ze spojivkového vaku směrem od vnitřního k zevnímu koutku oka. Při neklidu pacienta je třeba jeho hlavu fixovat druhou osobou. Nebezpečí poranění oka.

Kousky tkáně či tekutý materiál se odebírá do sterilní zkumavky nebo jiné odběrové nádobky. Materiál se co nejrychleji odešle do laboratoře.

Poznámky:

  • při podezření na infekci způsobenou Neisseria gonorrhoeae (zejména u novorozenců) doporučujeme přímou inokulaci na kultivační půdy
  • při podezření na mykotickou infekci nevkládat tampon do transportní půdy!
  • odběr pro průkaz antigenu Chlamydia sp. metodou nepřímé imunofluorescence na černé sklo – odběrový materiál na vyžádání dodá laboratoř