Vaginální výtěr pro průkaz Trichomonas vaginalis

Odběrová souprava: sterilní podložní sklo

odběrová souprava pro kultivaci Trichomonas vaginalis

Odběr:

a) barvený preparát (Giemsa-Romanovski, Gram) na Trichomonas vaginalis + MOP

Materiál odebraný vatovým tamponem se rozetře na sterilní podložní sklo a nechá zaschnout, před transportem se zabalí do papíru nebo uloží do transportního obalu (kyveta, pouzdra na podložní skla). Označení preparátu provedeme buď popisem na papír nebo na okraj sklíčka mimo nátěr.

b) kultivační vyšetření na Trichomonas vaginalis a kvasinky

Před odběrem vyjmeme z lednice uložené zkumavky s transportním médiem a necháme nejméně 1 hodinu temperovat na pokojovou teplotu. Vaginální sekret odebíráme vatovým tamponem ze zadní poševní klenby, odebraný materiál naočkujeme do transportního kultivačního média zapíchnutím. Odebrané vzorky nesmí být vystaveny slunečnímu záření ani nevhodným teplotám (nižší než pokojová teplota a teplota nad 37 °C).