Výtěr z cervixu, uretry, spojivky pro DNA hybridizaci (papillomaviry-HPV, chlamydie a gonokoky)

a) výtěr z endocervixu – cervikálním kartáčem

Odběrová souprava: souprava DNAPAP Cervical Sampler

Souprava není určena pro gravidní!

Upozornění: Transportní médium ve zkumavce obsahuje dráždivé substance – 0,05% azid sodný.

Poznámka: Odebírá-li se PAP stěr, provést jej před odběrem soupravou DNAPAP Cervical Sampler. Odběr soupravou DNAPAP Cervical Sampler provést před aplikací kys. octové nebo jodu, pokud bude prováděna kolposkopie.

Odběr: Před odběrem nejdříve vatovým nebo dakronovým tamponem (není přiložen) odstranit přebytečný mukus z hrdla cervixu a ektocervixu. Tampon odložit.

Cervikální kartáček zavést 1-1,5 cm do hrdla tak, aby se delší štětičky kartáčku dotýkaly endocervixu. Rotovat kartáčkem proti směru hodinových ručiček, celkem 3 plné otáčky (viz přiložený nákres na obalu odběrové soupravy). Nezavádět celý kartáček do cervikálního kanálu!

Vyjmout kartáček, při tom se vyvarovat dotyku štětiček kartáčku se sliznicí vaginy aj.

Vložit kartáček na dno zkumavky s transportním médiem. Plastové držátko odlomit o okraj zkumavky a odložit. Zkumavku s kartáčkem pečlivě uzavřít víčkem. Transport do laboratoře při 2-25 °C do 7 dnů.

b) Výtěr z endocervixu – dakronovým tamponem.

Odběrová souprava: souprava DNAPAP Cervical Sampler

Souprava je určena pro gravidní (u gravidních nepoužívat cervikální kartáček!).

Upozornění: Transportní médium ve zkumavce obsahuje dráždivé substance – 0,05% azid sodný.

Poznámka: Odebírá-li se PAP stěr, provést jej před odběrem soupravou DNAPAP Cervical Sampler. Odběr soupravou DNAPAP Cervical Sampler provést před aplikací kyseliny octové nebo jodu, pokud bude prováděna kolposkopie.

Odběr: Jedním dakronovým tamponem odstranit přebytečný mukus z cervikální osy a okolního ektocervixu. Tampon odložit.

Druhý dakronový tampon zavést do endocervikálního kanálu a rotovat jím 5x 180° měníce směr rotace. Dále tamponem ještě otřít energicky celou transformační zónu.

Tampon opatrně vyjmout, při tom se vyvarovat dotyku se sliznicí vaginy aj.

Tampon vložit na dno zkumavky s transportním médiem. Plastové držátko odlomit o okraj zkumavky a odložit. Zkumavku s tamponem pečlivě uzavřít víčkem. Transport do laboratoře při 2-25 °C do 7 dnů.