Výtěr z mužské uretry nebo ze spojivky pro průkaz chlamydií a gonokoků – genovou sondou

Odběrová souprava: souprava DNAPAP a tampon FLOCKED SWABS

Odběr:

a) výtěr z mužské uretry (pacient nejméně 1 hod. před odběrem nesmí močit):
tampon FLOCKED SWABS zavést 2-4 cm do uretry. Zavedeným jemně rotovat tak, aby se dostal do maximálního kontaktu se sliznicí. Ponechat jej zavedený 2-3 sek. Tamponek vyjmout a vložit do řádně označené DNAPAP zkumavky s transportním médiem. Plastové držátko odlomit o okraj zkumavky a odložit. Zkumavku s tamponkem pečlivě uzavřít víčkem.

Transport do laboratoře při 2-25 °C do 7 dnů.

b) výtěr ze spojivky:
je-li přítomen hnis nebo exsudát, jemně očistit místo odběru vatovým/dakronovým tamponem (není v soupravě přiložen). Odběrovým tampónkem FLOCKED SWABS důkladně vytřít dvěma až třemi tahy dolní spojivku, pak horní. Tamponek vložit do řádně označené DNAPAP zkumavky s transportním médiem. Plastové držátko odlomit o okraj zkumavky a odložit. Zkumavku s tamponkem pečlivě uzavřít víčkem. Transport do laboratoře při 2-25 °C do 7 dnů.