Výtěr z rekta pro kultivační průkaz bakterií

Odběrová souprava: transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince

Odběr: Pacient leží na boku se skrčenými dolními končetinami nebo klečí a opírá se o podložku. Sestra zavede tampon do konečníku 2-5 cm hluboko a krouživým pohybem provede výtěr. Po vytažení z rekta by měl být tampon zbarven odebranou stolicí. Poté se tampon zasune do transportního média. Suchý tampon není vhodný, zejména pro vyšetření na kampylobaktery.

Poznámky:

  • vyšetření na kampylobaktery doporučujeme provádět u každé stolice vzhledem k častému výskytu závažných průjmových onemocnění vyvolaných kmeny Campylobacter jejuni !
  • jiné speciální požadavky na vyšetření stolice hlaste laboratoři telefonicky předem nebo uveďte na žádanku
  • podezření na choleru (pobyt v rizikových oblastech) – s ohledem na speciální kultivační techniku kontaktovat laboratoř předem a na průvodních listech označit – „návrat z ciziny“
  • podezření na břišní tyfus a paratyfus – vhodné odebrat hemokultury a moč, popř. žluč ke kultivaci
  • podezření na hemolyticko uremický syndrom (HUS)
  • podezření na yerziniózu – vhodné provést dva výtěry
  • na žádance je třeba mimo základních údajů uvést adresu pacienta