Bartonella henselae

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Bartonella henselae NIF IgG, IgM srážlivá krev 1x týdně 14 dnů NIF: stanovení titru
IgG pozitivní >1:64
IgM pozitivní >1:20
596 200 326