Borrelia

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Borrelia burgdorferis. lato
Borrelia recombinant
ELISA IgG, IgM
Western blot
IgG, IgM
srážlivá krev
(sérum), likvor,
kloubní punktát
denně 5 dnů ELISA: (sérum IgG, IgM)
negativní IP<0,9
hraniční IP 0,9-1,1
pozitivní IP >1,11
ELISA: (likvor IgG)
negativní IP<1,0
hraniční IP 1,0-1,3
pozitivní IP >1,3
ELISA: (likvor IgM)
negativní IP<1,0
hraniční IP 1,0-1,4
pozitivní IP >1,4
ELISA: (synoviální tekutina IgG, IgM)
negativní IP<1,0
hraniční IP 1,0-1,3
pozitivní IP >1,3
WB: kvalitativní hodnocení
pozitivní, negativní, hraniční
596 200 326
Borrelia burgdorferi (DNA) PCR PCR nesrážlivá krev
EDTA (plazma),
likvor, punktát
dle potřeby
(statim)
3 dny kvalitativní hodnocení:
POZITIVNÍ/negativní
596 200 241
265
neuroborrelióza stanovení
intratekální
syntézy protilátek
– ELISA IgG, IgM
likvor+srážlivá
krev (sérum)
(nutno odebrat souběžně!)
denně 5 dnů ELISA:
negativní AI < 1,3
hraniční AI 1,3-1,5
pozitivní AI >1,5
hodnocení stavu hematolikvorové bariéry
596 200 326
Chemokin CXCL 13
(rychlý test)
likvor denně
(statim)
1 hodina kvalitativní hodnocení:
negativní < 250 pg/ml
hraniční 250-500 pg/ml
pozitivní > 500 pg/ml
596 200 326
Elektronová mikroskopie Elektronová mikroskopie likvor, punktát 2x týdně 5 dnů kvalitativní hodnocení:
spirochéty / fragmenty spirochet / Borrelia sp.
596 200 316
312
334
422
326