Brucella

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Brucella abortus AGLU srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně 14 dnů titr < 160 OV 596 200 247
225