Corynebacterium diphtheriae

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
protilátky proti difterii ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby 14 dnů Podle údajů WHO je doporučováno považovat za dostatečnou
ochrannou koncentraci protilátek 0,1 IU/ml.
OV 596 200 232
225