Leptospiry

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
leptospiróza aglutinačně lytická reakce
resp. mikroaglutinace – lýza
srážlivá krev (sérum) 2 – 3 x týdně 7 dnů, u akutních případů urychleně stanovení titru protilátek 596 200 326
Leptospira sp. (DNA) PCR PCR EDTA (plazma), moč dle potřeby
statim
2 dny kvalitativní hodnocení
POZITIVNÍ/negativní
OV 596 200 241