Leptospiry

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
leptospiróza aglutinačně lytická reakce
resp. mikroaglutinace – lýza
srážlivá krev (sérum) 2 – 3 x týdně 7 dnů, u akutních případů urychleně stanovení titru protilátek 596 200 326
Leptospira sp. (DNA) PCR PCR EDTA (plazma), moč 1 x týdně 5 dnů kvalitativní hodnocení
POZITIVNÍ/negativní
OV 596 200 241