Streptococcus pneumoniae

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Protilátky proti pneumokokovému
kapsidovému polysacharidu
ELISA srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby 14 dnů Výrobcem deklarovaná minimální ochranná hladina protilátek je 40 mg/l. Test je určen pro hodnocení imunity vůči S. pneumoniae a odpovědi na polysacharidovou vakcínu. OV 596 200 232
225