Treponema pallidum

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Rychlá reaginová reakce flokulace srážlivá krev
(sérum)
po – pá do druhého
dne
semikvantitativní hodnocení
u pozitivních vzorků stanovení
titru
OV 596 200 246
225
Treponema pallidum aglutinace AGLU srážlivá krev
(sérum)
po – pá do druhého
dne
semikvantitativní hodnocení
na požádání kvantifikace
OV 596 200 246
225
Treponema pallidum IgG ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne Index pozitivity (IP)
<0,9 negativní
0,9 –  1,1 hraniční
>1,1 pozitivní.
OV 596 200 246
225
Treponema pallidum IgM ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne Index pozitivity (IP)
<0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
>1,1 pozitivní
OV 596 200 246
225
Treponema pallidum IgG WB WB srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne kvalitativní hodnocení OV 596 200 246
225
Treponema pallidum IgM WB WB srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne kvalitativní hodnocení OV 596 200 246
225