Treponema pallidum

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Rychlá reaginová reakce flokulace srážlivá krev
(sérum)
po – pá do druhého dne semikvantitativní hodnocení
u pozitivních vzorků stanovení
titru
OV 596 200 246
225
Treponema pallidum total CMIA Sérum, plasma po – pá do druhého dne Index pozitivity + hodnocení
<1,0 negativní
>1,0 pozitivní
OV 596 200 246
225
Treponema pallidum IgG WB WB srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do týdne kvalitativní hodnocení OV 596 200 246
225
Treponema pallidum IgM WB WB srážlivá krev
(sérum)
1 × týdně do týdne kvalitativní hodnocení OV 596 200 246
225