Treponema pallidum

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Rychlá reaginová reakce flokulace srážlivá krev
(sérum)
po – pá do druhého
dne
semikvantitativní hodnocení
u pozitivních vzorků stanovení
titru
OV 596 200 246
225
Treponema pallidumaglutinace AGLU srážlivá krev
(sérum)
po – pá do druhého
dne
semikvantitativní hodnocení
na požádání kvantifikace
OV 596 200 246
225
Treponema pallidum IF IF srážlivá krev
(sérum)
dle potřeby do týdne semikvantitativní hodnocení OV 596 200 256
225
Treponema pallidum IgG ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne Index pozitivity (IP)
<0,9 negativní
0,9 –  1,1 hraniční
>1,1 pozitivní.
OV 596 200 246
225
Treponema pallidum IgM ELISA srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne Index pozitivity (IP)
<0,9 negativní
0,9 – 1,1 hraniční
>1,1 pozitivní
OV 596 200 246
225
Treponema pallidum IgG WB WB srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne kvalitativní hodnocení OV 596 200 246
225
Treponema pallidum IgM WB WB srážlivá krev
(sérum)
1 x týdně do týdne kvalitativní hodnocení OV 596 200 246
225