Yersinia enterocolitica

název vyšetření metoda odběrový materiál
(primární vzorek)
provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Yersinia enterocolitica IgA, IgG ELISA srážlivá krev
(sérum)
1x týdně týden < 0,8 negativní
0,8 – 1,1 hraniční
>1,1 pozitivní
OV 596 200 247
225