Mikroskopická a kultivační vyšetření

typ vzorku doporučená odběr. souprava teplota úschovy vzorku do transportu do lab. doba transportu do lab. doba odezvy poznámka provádí se kontakt
výtěr z horních cest dýchacích (krk, nos, nosohltan, tonzily) tampon v Amiesově transportním médiu 2-8 °C ≤ 24 hod. 48 hod. / v závislosti na nálezu 6-14 dnů po – pá OV 596 200 357
sputum, BAL, aspirát sterilní zkumavka 30 ml
(sputovka)
2-8 °C ≤ 24 hod. mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace za 48 hod. / v závislosti na nálezu 6-14 dnů po – pá OV 596 200 357
likvor sterilní zkumavka pokojová teplota co nejrychleji mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace za 48 hod. / v závislosti na nálezu 6-10 dnů po – pá OV 596 200 357
hnisy, punktáty výpotek stěr z ucha, kůže, rány, rektum tekutý materiál: stříkačka, sterilní zkumavka
stěr: tampon v Amiesově transportním médiu
2-8 °C ≤ 24 hod. mikroskopie v den přijetí do laboratoře, kultivace za 48 hod. / v závislosti na nálezu 6-14 dnů po – pá OV 596 200 357
výtěr z oka sterilní tampon ve zkumavce 2-8 °C ≤ 24 hod. 48 hod. / v závislosti na nálezu 6-14 dnů po – pá OV 596 200 357
tkáň sterilní zkumavka s fyziologickým roztokem 2-8 °C ≤ 24 hod. 48 hod. / v závislosti na nálezu 6-14 dnů po – pá OV 596 200 357
vyšetření genitálního ústrojí ženy sekret tampon v Amiesově transportním médiu 2-8 °C ≤ 24 hod. 48 hod. / v závislosti na nálezu 6-14 dnů po – pá OV 596 200 357
moč sterilní zkumavka 2-8 °C ≤ 24 hod. 48 hod. / v závislosti na nálezu 6-14 dnů po – pá OV 596 200 357
krev u septických stavů hemokultivační lahvičky pro automatický systém BacT/ALERT pokojová teplota při podezření na dimorfní houby teplota 35±2 °C co nejrychleji po signalizaci přístrojem je pozitivní mikroskopický nález sdělen ihned telefonicky/
aerobní kultivace v závislosti na nálezu do 14 dnů
konečný negativní výsledek po 7 dnech kultivace v přístroji a dalších 8 dnech kultivace v termostatu po – pá OV 596 200 357
šupiny kůže, nehtová drť, vlasy, vousy – průkaz dermatofytů sterilní zkumavka, minimálně 15 částic pokojová teplota 72 hod. mikroskopie za 24 hod., kultivace 2–4 týdny/ v závislosti na nálezu 4-8 týdnů po – pá OV 596 200 357
Pneumocystis jirovecii – BAL, sputum indukované sterilní zkumavka 30 ml (sputovka), 20 – 30 ml 2-8 °C co nejrychleji do 48 hod., pozitivní hlásíme pouze mikroskopická vyšetření po – pá OV 596 200 357