Borrelia

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Borrelia burgdorferi (DNA) PCR PCR nesrážlivá krev
EDTA (plazma),
likvor, punktát
dle potřeby
(statim)
3 dny kvalitativní hodnocení:
POZITIVNÍ/negativní
596 200 241
265
Borrelia burgdorferi s. lato
Borrelia recombinant
ELISA IgG, IgM srážlivá krev (sérum),
nesrážlivá krev (plasma),
likvor, synoviální tekutina
denně 5 dnů ELISA
negativní IP<0,9
hraniční IP 0,9-1,1
pozitivní IP >1,1
596 200 326
Borrelia burgdorferis. lato
Borrelia Recombinant
Western blot IgG, IgM srážlivá krev (sérum),
nesrážlivá krev (plasma),
likvor, synoviální tekutina
denně 5 dnů WB: kvalitativní hodnocení
pozitivní, negativní, hraniční
596 200 326
neuroborrelióza stanovení
intratekální
syntézy protilátek
– ELISA IgG, IgM
likvor+srážlivá
krev (sérum)
(nutno odebrat souběžně!)
denně 5 dnů ELISA:
negativní AI < 1,4
hraniční AI 1,4-1,5
pozitivní AI >1,5
hodnocení stavu hematolikvorové bariéry
596 200 326
Chemokin CXCL 13
(rychlý test)
likvor denně
(statim)
1 hodina kvalitativní hodnocení:
negativní < 250 pg/ml
hraniční 250-500 pg/ml
pozitivní > 500 pg/ml
596 200 326
Elektronová mikroskopie Elektronová mikroskopie likvor, punktát 2x týdně 5 dnů kvalitativní hodnocení:
spirochéty / fragmenty spirochet / Borrelia sp.
596 200
316
312
334
422
326