Chlamydie

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Chlamydie – rod. spec. ELISA
IgG, IgM, IgA
srážlivá krev (sérum) 2-3 × týdně 7 dnů ELISA:
Index pozitivity (IP):
negativní: <0,9
hraniční: 0,9-1,1
pozitivní: >1,1
596 200 158
Chlamydia trachomatis ELISA
IgG, IgM, IgA
srážlivá krev (sérum) 2-3 × týdně 7 dnů ELISA:
Index pozitivity (IP):
negativní: <0,9
hraniční: 0,9-1,1
pozitivní: >1,1
596 200 158
Chlamydia trachomatis Western Blot
IgG, IgA
srážlivá krev (sérum) 2-3 × týdně 7 dnů WB – kvalitativní hodnocení
pozitivní, negativní, hraniční
596 200 158
Chlamydia trachomatis
(DNA) PCR
PCR moč,
výtěr, punktáty
dle potřeby 3 dny kvalitativní hodnocení:
POZITIVNÍ/negativní
596 200 241
265
Chlamydia trachomatis hybridizace DNA
(HCII)
spec. výtěr
z cervixu, uretry,
spojivky
3 x týdně 1 – 3 dny pozitivní: číselná hodnota 596 200 311
334
Chlamydia pneumoniae ELISA
IgG, IgM, IgA
srážlivá krev (sérum) 2-3 × týdně 7 dnů ELISA:
Index pozitivity (IP):
negativní: <0,9
hraniční: 0,9-1,1
pozitivní: >1,1
596 200 158
Chlamydia pneumoniae Western Blot
IgG, IgM, IgA
srážlivá krev (sérum) 2-3 × týdně 7 dnů WB – kvalitativní hodnocení
pozitivní, negativní, hraniční
596 200 158
Chlamydia trachomatis, sérovar Lymfogranuloma venereum (DNA) PCR PCR moč, výtěr dle potřeby  týden kvalitativní hodnocení:
POZITIVNÍ/negativní
596 200 241
265
Chlamydia pneumoniae
(DNA) PCR
PCR BAL, sputum,
tracheální
aspirát,
bronchiální
sekret, pleurální
výpotek
dle potřeby
statim
3 dny kvalitativní hodnocení:
POZITIVNÍ/negativní
596 200 241
265
Chlamydia psittaci NIF
IgG, IgM, IgA
srážlivá krev (sérum) 1x za 14 dní 14 dní IgG ≥ 1:64 (titr)
IgA ≥ 1:32 (titr)
IgM ≥ 1:20(titr)
596 200 326
Chlamydia psittaci Western blot IgG, IgA srážlivá krev (sérum) 1 x týdně 14 dnů WB – kvalitativní hodnocení
pozitivní, negativní, hraniční
596 200 326
Chlamydia sp.
Brno
rychlá immunoassay spec. výtěr z cervixu
u mužů moč
po-pá 24 hod pozitivní nebo negativní výsledek Brno 541 217 133