Echinococcus

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
Echinococcus ELISA IgG
Western blot IgG
srážlivá krev 2× měsíčně 14 dnů ELISA:
negativní IP <0,8
hraniční IP 0,8-1,1
pozitivní IP >1,1WB: kvalitativní hodnocení –
reakce s jednotlivými specifickými
antigeny
596 200 326