Leptospiry

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se min. doba odezvy referenční rozmezí kontakt
leptospiróza aglutinačně
lytická reakce
resp.
mikroaglutinace –
lýza
srážlivá krev
(sérum)
2 – 3 x týdně 7 dnů,
u akutních
případů
urychleně
stanovení titru protilátek 596 200 326
Leptospira sp. PCR EDTA (plazma),

moč

1 x týdně 5 dnů kvalitativní hodnocení

POZITIVNÍ/negativní

596 200 241

266