Toxokaróza

název vyšetření metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se doba odezvy referenční rozmezí kontakt
toxokaróza ELISA IgG, IgA
avidita IgG
Western blot IgG, IgA
srážlivá krev 1x týdně 7 dnů ELISA:
negativní IP <0,9
hraniční IP 0,9-1,1
pozitivní IP >1,1AVIDITA (%) IgG:
nízká IA < 40
hraniční IA 41-50
vysoká IA 51-100

WB: kvalitativní hodnocení –
reakce s jednotlivými specifickými
antigeny

596 200 326